Ogólnopolska konferencja naukowa „Kosmos, ciała niebieskie, wszechświat”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Mędrcy powiadają, że i niebo, i ziemia, i bogowie, i ludzie wspólnotę razem mają, i przyjaźń, i pomiarkowanie, i roztropność, i sprawiedliwość i dlatego tę całość nazywają ładem [tj. kosmosem]”, a prawdą jest, że kosmos porusza wyobraźnię człowieka od początku historii. Utrzymująca się fascynacja wszechświatem wpłynęła na różne aspekty ludzkiego życia w skali makro i mikro. Badanie wzajemnych relacji i napięć, także w sferze literatury, edukacji, twórczości w ogóle, może prowadzić do uzyskania głębszego zrozumienia złożonej interakcji między ludzką kulturą a wszechświatem, który zamieszkujemy. Obecny paradygmat naukowy podkreślający rozszerzającą się i ciągle zmieniającą naturę kosmosu, katalizuje postawy i działania także w dziedzinach takich jak technologia czy ekologia. Z drugiej strony progresywny charakter zmian w naszym rozumieniu przestrzeni kosmicznej miał dawniej i wciąż może mieć znaczący wpływ na obecne i przyszłe praktyki kulturowe i religijne. Wielopłaszczyznowy wymiar ludzkiego zaangażowania w tematykę kosmosu jest bogatym i złożonym obszarem badań, który angażuje różne dyscypliny i perspektywy - historyczne, kulturowe i społeczne, wobec czego organizatorzy konferencji proponują namysł nad problematyką taką, jak:

·         kosmos, ciała niebieskie, wszechświat w interpretacjach i wizjach kultury (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, teatr, muzyka, sztuki plastyczne etc.);

·         uniwersa literackie i filmowe;

·         ujęcia poetyckie;

·         piśmiennictwo naukowe – dawniej i obecnie;

·         wiedza i piśmiennictwo popularnonaukowe;

·         teorie spiskowe;

·         fantastyka;

·         mitologie;

·         religie;

·         symbolika, przesądy, wróżbiarstwo i tradycje okultystyczne, ezoteryka etc.;

·         astrologia dawniej i współcześnie;

·         astronomia;

·         historia i współczesność;

·         edukacja;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         filozofia;

·         czasopisma;

·         podróże i mapy;

·         wyprawy w kosmos;

·         technologie – prawda i fantastyka;

·         media, social media;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kosmos.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • afiliacja;
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym punktowanego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://kosmosekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-07-15 14:35:15