Ogólnopolska konferencja naukowa "Wstręt"


MINIONA -

Online

Wstręt, obrzydzenie, odraza – to kwestie, o których mówi się zarówno w języku codziennym, jak i dyskursie naukowym. O
kategorii wstrętu pisze Urszula Lisowska, że „wymiar problematyki […] wydaje się wyjątkowo istotny w przypadku
projektów Immanuela Kanta i Julii Kristevej”. Z kolei wg Marthy C. Nussbaum: „Wstręt, […] jest różny nie tylko od lęku przed
niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą […] idea wiąże się przede wszystkim z obawą przed
zanieczyszczeniem samego siebie, jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające”. Wg autorki
wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste. W owe
dyskursy natury organizatorzy chcieliby włączyć także inne głosy, proponując namysł nad m.in. takimi kategoriami:
 wstręt, odraza, obrzydzenie w kulturze (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);
 odraza jako koncept sztuki;
 definicje i koncepcje wstrętu;
 ujęcie filozoficzne;
 religia;
 psychologia a kategorie wstrętu;
 wstręt a obyczajowość;
 wstręt w przekazach medialnych, social mediach etc.;
 cielesność (w tym. m.in. medialne sposoby reprezentacji cielesności, seksualność etc.);
 wstręt a dyskursy płciowe;
 ujęcie socjologiczne;
 polityka a wstręt, odraza, obrzydzenie;
 społeczny wymiar wstrętu, odrazy, obrzydzenia;
 obyczajowość, tradycja a wstręt;
 wstręt w perspektywie historycznej;
 choroba a wstręt;
 wykluczenie a wstręt;
 emocje a wstręt (np. strach. niechęć, negacja, współczucie);
 natura ludzka a wstręt;
 wstręt – przekonania powszechne, obiegowe;
 wstręt, obrzydzenie, odraza – dyskursy zaangażowane ideologicznie;
 zjawiska negatywne oparte na dyskursach wstrętu – dyskryminacja, poniżenie, negacja grup mniejszościowych
etc.;
 wstręt jako transgresja;
 wstręt jako kategoria nieczystości;
 miejsce a wstręt;.
Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-
lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres woo.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023. Na podany
adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko,
Tytuł referatu” i zawierający:
 abstrakt (max. 600 słów);
 aktualną afiliację,
 tytuł naukowy
 numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN.
Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub
numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://wstretkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-07-16 11:44:46