LUSTRO MEDIÓW IV": OD CHAT BOTÓW DO CX I UX"


MINIONA -

Politechnika Gdańska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problematyka konferencji:

 • Sztuczna inteligencja a teoria nauki
 • Sztuczna inteligencja a zarządzanie humanistyczne
 • Sztuczna inteligencja a wybory/postawy polityczne, społeczne i decyzje gospodarcze
 • Wykorzystanie  sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją i dezinformacją
 • Rola wykorzystania sztucznej inteligencji w uzależnieniu użytkowników, w tym wykorzystania tzw. manipulacyjnych wzorców (ang. dark pattern)
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją, w tym w ramach doświadczenia użytkownika (CX i UX)
 • Rola nowych technologii w tworzeniu i doborze informacji (m.in. data journalism)
 • Ideologia, rola i tożsamości dziennikarzy i marketerów w obliczu sztucznej inteligencji
 • Wpływ sztucznej inteligencji na pracę (nie tylko w mediach i marketingu)
 • Chatboty a „koniec dziennikarstwa”
 • Chatboty a problemy prawne (prawo autorskie, problem odpowiedzialności za treści i dystrybucję)

Źródło:  https://lustromediow.gcb.visitgdansk.com/home.qbpage

Aktualizacja:  2023-07-24