Ogólnopolska konferencja naukowa „Kłamstwo, dezinformacja, mistyfikacje. Dyskursy społeczne, polityczne, medialne i kulturowe”


MINIONA -

Online

Wiele mówi się o tym, że istniejemy w rzeczywistości zafałszowanej/ zafałszowywanej, że kłamstwo – jednostkowe czy systemowe – stało się desygnatem naszej cywilizacji. Kryzysy rodzą teorie spiskowe, podejrzliwość wobec władzy, nieufność systemową. Nieautentyczność wpisuje się również w dyskursy medialne, a social media identyfikowane są z zakłamaną, wyretuszowaną rzeczywistością. Gdzie kryje się zatem prawda, a gdzie obecne jest kłamstwo? Rzec przy tym trzeba, że choć kłamstwa bez wątpienia są negatywnym przejawem istnienia ludzkości, to bez nich pewne zdarzenia, mechanizmy, zajścia czy relacje nie byłyby możliwe (białe kłamstwa, randkowe niedomówienia, kłamstwa z litości). Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami - nie wykluczając też innych ujęć:

·          kultura i kłamstwo/ kultura kłamstwa – film, serial, literatura, sztuki plastyczne, komiks, gry wideo, muzyka;

·          mistyfikacje, tuszowania, utajnienie;

·          filozofia;

·          polityka;

·          propaganda;

·          propaganda;

·          psychologia;

·          tożsamość;

·          socjologia;

·          śledztwa i zbrodnie;

·          oszustwa polityczne, podatkowe etc.;

·          media, social media;

·          fake news;

·          mistyfikacje, falsyfikaty i falsyfikacja;

·          kłamstwa i mity założycielskie/fundatorskie;

·          białe kłamstwa;

·          jednostka, rodzina, społeczeństwo;

·          sport;

·          życie na pokaz vs życie faktyczne

·          koncerny farmaceutyczne;

·          korporacje.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres klam.ekonferencja@gmail.com mija 15 października 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://klamekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-07-29 14:21:41