Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeszłość i historia”


MINIONA -

Online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei w eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć historyczna pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Historia jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak:

·         kultura i sztuka a historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);

·         literatura historyczna;

·         przeszłość jako inspiracja;

·         narracje historyczne;

·         miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);

·         dyskursy historyczne;

·         polityka;

·         edukacja historyczna;

·         postpamięć i aspekty traumy;

·         miejsca historyczne;

·         święta państwowe, obchody rocznicowe etc.;

·         filozofia;

·         psychologia;

·         religia;

·         archeologia;

·         artefakty historii;

·         dzieła sztuki;

·         zbiory i biblioteki;

·         muzea;

·         rekonstrukcje pamięci historycznej;

·         kobieca historia i herstory;

·         historia życia codziennego;

·         historia i mit;

·         obyczajowość i emancypacje;

·         wypieranie historii;

·         historia i fikcja.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: pph.konferencja@gmail.com mija 5 listopada 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz adres email.


Źródło:  http://pphkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-09-14 19:40:19