Warszawa w badaniach socjologów


MINIONA -

Pałac Staszica
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowców niezależnie od afiliacji i posiadanego stopnia naukowego, prowadzących rozważania teoretyczne oraz badania związane z Warszawą.

Warszawa jako aglomeracja tętniąca życiem i ogniskująca wydarzenia społeczne, kulturalne, ilustrujące zmianę i nastroje społeczne jest idealnym tematem badań. Badacze z różnych ośrodków socjologicznych mają okazję do ciekawego spotkania naukowego w listopadzie 2023 r., a w jego efekcie do stworzenia jednej, integralnej, szeroko zakrojonej analizy miasta i jej mieszkańców. Naszym celem jest także opublikowanie w 2024 r. wyjątkowej monografii, pokazującej różnorodność, socjologiczną ciekawość i wyjątkowość naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólną pracę!

TERMINY
Zgłoszenia czynnego uczestnictwa – do 22 października 2023 r.
Ogłoszenie programu konferencji – do 6 listopada 2023 r.
Zgłoszenia biernego uczestnictwa – do 15 listopada 2023 r.

ZGŁOSZENIA
Przez formularz: https://forms.gle/3LmTAYPhpHWBLGvVA

KONTAKT I INFORMACJE
We wszelkich sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt z Grzegorzem Całkiem, e-mail: g.calek@uw.edu.pl.

WAŻNE: UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!


Źródło:  https://forms.gle/3LmTAYPhpHWBLGvVA

Aktualizacja:  2023-10-11