Ogólnopolska konferencja naukowa „Święta, uroczystości, ceremonie”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W kulturach całego świata jednymi z najważniejszych dni (dat) są takie, na czas których przypadają święta, uroczystości, ceremonie, celebrowanie ważnych wydarzeń o charakterze religijnym, mających znaczenie historyczne, państwowe lub np. będących hołdem dla grupy osób czy uhonorowującym naszą planetę, jak Światowy (zwany też Międzynarodowym) Dzień Ziemi, ludzkie potrzeby emocjonalne, np. Międzynarodowy Dzień Przytulania, przypominające o potrzebie miłości do zwierząt Dzień Królika i wiele innych. Są również tradycje lokalne, określające specyfikę danego regionu. Nie mniej istotne są święta, celebracje, rocznice wpisane w życie jednostki, więzi rodzinne, relacje przyjacielskie etc. Dlatego organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia wielodyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

·         święta, celebracje, ceremonie w tekstach kultury (literatura, film, serial, komiks, muzyka, sztuki plastyczne);

·         religie różnych kultur;

·         obyczaj i społeczność;

·         święta państwowe w różnych kulturach;

·         komercjalizacja i monetyzacja niektórych świąt;

·         folklor;

·         celebracje rodzinne;

·         aspekt polityczny;

·         psychologia;

·         filozofia;

·         socjologia;

·         edukacji;

·         historia i przemiany;

·         tradycja a współczesność;

·         ceremonie ślubne, przemysł ślubny;

·         uroczystości rodzinne;

·         imprezy masowe;

·         imprezy noworoczne;

·         koncerty;

·         aspekty ekonomiczne;

·         samotność, wykluczenie;

·         zwyczaje świąteczne;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: swieta.ekonferencja@gmail.com mija 26 listopada 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://swietoekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-10-09 13:03:27