Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzeczy, przedmioty, artefakty”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Żyjemy i istniejemy wśród rzeczy, w ich kontekście, obecności. Są one naszą codziennością, przedmiotami, z którymi obcujemy bez zastanawiania się nad ich wagą czy znaczeniem dla naszego komfortu. To przedmioty codziennego użytku, kuchenne, sprzęty, ubrania etc. Bywają też rzeczy cenne, jak dzieła sztuki, książki, wyroby jubilerskie, przedmioty pożądania. Są przedmioty-fetysze, pamiątki, bibeloty, rzeczy o wartości sentymentalnej. I są też rzeczy zagubione, zniszczone. Jaki jest ich żywot? Historia? Koleje „losu”? Kim są lub byli ich twórcy, właściciele, kolekcjonerzy… Jest i inna perspektywa – perspektywa konsumpcjonizmu, nadmiernego pragnienia posiadania, gromadzenia dóbr (czy potrzebnych?). Ale też przedmioty się odzyskuje, daje się im „drugie życie”. Tematyka jest więc szeroka, toteż organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia m.in., choć nie tylko, takich kwestii:

·          przedmioty dawniej i współcześnie;

·          dzieła sztuki, przedmioty o wartości historycznej, muzealnej etc.;

·          przedmioty w kulturze (film, serial, gry wideo, komiks, literatura etc.);

·          filozofia;

·          psychologia;

·          przedmioty naszej codzienności;

·          rzeczy utracone, rzeczy odzyskane;

·          pamiątki, symbole, przedmioty „na szczęście”;

·          „drugie życie” przedmiotów;

·          przedmioty jednorazowe;

·          dobra luksusowe, gadżety;

·          konsumpcjonizm;

·          akcesoria;

·          przedmioty śmiercionośne;

·          sztuka użytkowa;

·          produkcja, jakość, użycie;

·          kryzys a posiadanie;

·          przemysł, rzemieślnictwo, rękodzieło, hobby;

·          zaburzenia: hording, zakupoholizm etc.

·          artefakty kulturowe;

·          technologia, elektronika;

·          motoryzacja;

·          ekonomia;

·          reklama, marketing;

·          ekologia;

·          filozofia;

·          obiekty czci;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: rzecz.ekonferencja@gmail.com mija 3 grudnia 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://rzeczekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-10-09 13:19:35