III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I WOLONTARIAT W SZKOLE


MINIONA -

Online

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I WOLONTARIAT W SZKOLE
27 listopada 2023 r. (poniedziałek), online

Zapraszamy do wspólnej refleksji i dyskusji, która będzie przebiegać wokół takich tematów jak:
• współpraca szkoły i organizacji pozarządowych – korzyści (dla obu stron),
• współpraca szkoły i organizacji pozarządowych – problemy codzienności,
• prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkole,
• aktualne spory i dyskusje wokół funkcjonowania NGOs w szkołach,
• specyfikacja organizacji edukacyjnych, wychowawczych,
• profesjonalizm organizacji działających w szkołach,
• kompetencje wolontariuszy podejmujących działania na rzecz dzieci i szkoły,
• organizacja wolontariatu w szkole,
• dziecko – wolontariusz,
• wolontariat – korzyści dla dzieci,
• wolontariat – korzyści dla szkoły.

Uwaga: organizatorzy są otwarci także na tematy referatów wykraczające poza powyższe
propozycje. Zapraszamy szczególnie doktorantów oraz młodych doktorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe (np. socjologię, pedagogikę, psychologię) do przedstawienia efektów swoich badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych. Każdy czynny uczestnik konferencji będzie miał 15 minut na wygłoszenie swojego referatu. W programie zostanie przewidziany również czas na dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami.

Udział w konferencji – zarówno dla uczestników biernych, jak i czynnych (z referatami)
– jest bezpłatny.

TERMINARZ
• Zgłoszenia czynnego uczestnictwa: do 15 listopada 2023 r.
• Poinformowanie uczestników o przyjęciu referatów: do 17 listopada 2023 r.
• Ogłoszenie programu konferencji: do 20 listopada 2023 r.
• Zgłoszenia biernego uczestnictwa: do 25 listopada 2023 r.
• Konferencja: 27 listopada 2023 r.

ZGŁOSZENIA
Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia do 15 listopada 2023 r. przez formularz pod tym linkiem:
https://forms.gle/yoxVSicJA8iipYko9

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z konferencją
prosimy o kontakt z Grzegorzem Całkiem, e-mail: g.calek@uw.edu.pl.


Źródło:  https://forms.gle/yoxVSicJA8iipYko9

Aktualizacja:  2023-10-27