Prawo i ekonomia. Wybrane zagadnienia - nabór tekstów


MINIONA -

Online

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tekstów (rozdziałów) do recenzowanej monografii zbiorowej. W przypadku pytań, czy dany tekst wpisywałby się w tematykę przygotowywanej publikacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Zachęcamy również do podjęcia współpracy w roli recenzentów.

Wstępny termin przesyłania tekstów: 30 listopada 2023 r. Teksty przesłane po wskazanym terminie mogą zostać dołączone do kolejnej publikacji.

Swoje teksty mogą zgłaszać zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Mogą oni przesyłać dowolną liczbę tekstów – za każdy kolejny obowiązuje taka sama opłata.

Po przesłaniu, teksty zostaną przekazane do jednej recenzji w trybie blind-review. Po uzyskaniu negatywnej recenzji, redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu lub, po wprowadzeniu przez autora sugerowanych przez recenzenta poprawek, przekazania do kolejnej recenzji. 

Wymogi redakcyjne: https://drive.google.com/file/d/1yyQeZC5dJpQXbew7l_-50XEGDWMAKeyn/view?usp=drive_link

Koszt publikacji tekstu: 350 zł (w tym: publikacja elektroniczna w formie open access na stronie wydawnictwa z wykazu MEiN, koszt prac redakcyjnych). Opłata pobierana jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury zwykłej lub faktury proforma z odroczonym terminem płatności (szczególnie w przypadku uzyskaniu dofinansowania na publikację z uczelni lub zwrotu kosztów za nią). 

Publikacja w formie elektronicznej wydana zostanie w wydawnictwie z aktualnego wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Liczba punktów za publikację – 20.

Wszelkie zaświadczenia (np. o przyjęciu do druku) wystawiamy w formie elektronicznej. 

Wszystkie pytania dotyczące publikacji oraz teksty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: konf.mon.lublin@gmail.com. W tytule lub treści maila proszę wskazać tytuł monografii.

Redaktor prowadzący: Dawid Kobylański


Aktualizacja:  2023-10-30 17:41:02