Ogólnopolska konferencja naukowa „Przemiany, zmiany, przeobrażenia”


MINIONA -

Online

Skoro zmiany są dobre, jak to mówią, to czemu tak wielu z nas się ich obawia? Dlaczego rodzą wątpliwości, lęk albo niepewność?  Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką – lokalną i globalną? Edukacją? Lub z wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? Jakie zmiany niosą ze sobą podróże? Jakie tworzą nowe relacje? Jak zmienia się obyczajowość albo świat wokół nas? Czy nowe interpretacje dawnych dzieł są akceptowalne? Czy pogoń za nowością jest naturalna, czy może jednak… Jak widać, istnieje wiele rozterek oraz pytań i równie dużo koncepcji. Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł m.in. nad takimi kwestiami, jak:

·         kulturowe obrazy i koncepcje zmian (film, serial, literatura, komiks, gry wideo etc.);

·         zmiana konceptów artystycznych;

·         wymiar jednostkowy – historyczny i współczesny;

·         filozofia;

·         przemiany polityczne;

·         przemiany społeczne;

·         rodzicielstwo, relacje uczuciowe etc.;

·         pedagogika;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         zwyczaje i nawyki a zmiany;

·         żałoba, trauma;

·         tradycja – zanik, podtrzymanie, reaktywacja;

·         emigracja;

·         zamiany cywilizacyjne;

·         technologie;

·         komunikacja, media, social media;

·         cielesność i tożsamość;

·         dorastanie, dojrzewanie;

·         moda;

·         ekonomia;

·         zmiany klimatyczne;

·         żywienie;

·         akademia;

·         architektura i urbanistyka;

·         prawo.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: zmiany.ekonferencja@gmail.com mija 30 grudnia 2023. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://zmianaekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 17:07:31