Ogólnopolska konferencja naukowa "Początki i końce"


MINIONA -

Online

Początek i koniec to dwa najbardziej znamienne aspekty w perspektywie zbiorowej, historycznej czy doświadczeń jednostkowych. Niekiedy wydarzenia te mają charakter traumatyzujący, ale też sygnalizować mogą kwestie zgoła odmienne. Tym, co łączy początek i koniec jest nie tylko inicjalizacja i finalizacja określonych wydarzeń, przedsięwzięć, cywilizacji, kultur, istnień etc., lecz także pamięć o nich, funkcjonująca w obiegu globalnym lub tylko pamięci indywidualnej. Pamięć zresztą pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć o początku i końcu jest wreszcie także i miejscem, stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

·         początek i koniec w wizjach kulturowych (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, muzyka);

·         filozofia;

·         religioznawstwo;

·         nauki przyrodnicze – perspektywa historyczna i ponowoczesna;

·         językoznawstwo;

·         cywilizacja wobec końca i początku;

·         początek i koniec w doświadczeniu jednostkowym (indywidualnym – rodzina, relacje bliskości, romanse, biografie, autobiografie etc.);

·         rodzina;

·         narodziny i śmierć;

·         porządek społeczny;

·         polityka;

·         władza;

·         konflikty zbrojne;

·         odnowa, rewitalizacja, nowy początek;

·         pamięć miejsc końca i początku;

·         wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);

·         kulturowe praktyki zapominania i przypominania, postpamięć; dyskursy pamięci o końcu lub/ początku;

·         narracje początku i końca;

·         mity i legendy;

·         narracje kryzysu;

·         polityka, władze, demokracje, reżimy, tyranie – początki i końce;

·         wizje apokalipsy i estetyki postapokalipsy;

·         katastrofy.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: pik.ekonferencja@gmail.com mija 14 stycznia 2024. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://poczatekikonieckonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 17:20:28