Ogólnopolska konferencja naukowa „O kobietach. Dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Kobieta”, „kobiecość” współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd.  Niezależnie od perspektywy badawczej organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·          kobiety i kobiecość w kulturze, kultura wobec kobiet (film, serial, literatura, komiks, sztuki plastyczne, gry wideo etc.);

·          historia;

·          filozofia;

·          kobiety – muzy, boginie, superbohaterki, celebrytki;

·          dyskursy feminizmu;

·          feminatywy;

·          stereotypy i archetypy;

·          cielesność; tożsamość, seksualność;

·          moda;

·          kobiecość dawniej i współcześnie;

·          starzenie się;

·          macierzyństwo;

·          presje społeczne i kulturowe;

·          polityka;

·          dyskursy dyskryminacji, marginalizacji, przemocy;

·          szklany sufit;

·          kobiecość kontrowersyjna, napiętnowana;

·          kobiety w religiach i mitologiach;

·          narracje kobiece,

·          twórczość kobiet i twórczość dla kobiet;

·          kobieta w przestrzeni zawodowej: np. w akademii, biznesie, służbach mundurowych etc.;

·          społeczne role kobiety;

·          emocje, związki, relacje, rodzina;

·          media, social media;

·          siła, sprzeciw, aktywizm: np.  #MeToo, Ogólnopolski Strajk Kobiet etc.;

·          opozycja kobiecość i męskość;

·          działalność społeczna.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: kob.ekonferencja@gmail.com mija 14 stycznia 2024 r. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://kdpkkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 17:28:06