Ogólnopolska konferencja naukowa „Odcienie szarości. Pogranicza, peryferie, marginesy”


MINIONA -

Online

Nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości. Warto więc naukowo przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą tematy dotyczące m.in.:

·          kultura (literatura, tetra, film, serial, komiks, gry wideo, reality shows etc. ;

·          estetyka;

·          prawo;

·          psychologia;

·          filozofia;

·          etyka;

·          wybory moralne;

·          religia;

·          socjologia;

·          społeczeństwo;

·          rodzina;

·          edukacja, kształcenie;

·          biznes;

·          polityka

·          przenikanie się sztuk;

·          kultura niszowa, kultura wykluczania, awangardy;

·          kultury przeszłe, zapomniane cywilizacje;

·          historyczne pogranicza kultur;

·          media i social media;

·          konteksty etyczne;

·          obyczajowość – dawniej i obecnie;

·          geopolityka;

·          mniejszości etniczne i narodowe;

·          lokalność – globalność;

·          obcość i wykluczenie;

·          płeć, pochodzenie etc.;

·          cielesność;

·          szare strefy;

·          fakty i fikcje;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: mpp.ekonferencja@gmail.com mija 21 stycznia 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://mppekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 20:25:20