Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kosmos – ujęcie interdyscyplinarne”


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Kosmos – ujęcie interdyscyplinarne”.

➡️ KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 2 czerwca 2024.

➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętego kosmosu we wszystkich jego wymiarach (regulacji prawnych i problemów politycznych, zagadnień fizycznych i astronomicznych, zasobów naturalnych, nowych technologii i… wiele więcej!).

Problematykę kosmosu podejmiemy zarówno z perspektywy współczesnej, jak i historycznej.

Konferencja stanowi miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy między młodymi i doświadczonymi przedstawicielami nauk społecznych i humanistycznych (m.in. prawa, politologii, ekonomii) oraz nauk ścisłych (m.in. fizyka, astronomia), przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

• Historia nauki i polityki a kosmos.
• Nowe technologie w astronautyce: perspektywy i wyzwania.
• Astronomia kosmiczna: najnowsze odkrycia.
• Eksploracja Marsa: plany i osiągnięcia.
• Przyszłość lotów kosmicznych.
• Prawo własności w kosmosie.
• Prawo międzynarodowe a kosmos.
• Poszukiwanie życia poza Ziemią: aktualnie projekty i strategie.
• Kosmiczne zasoby naturalne: wydobycie materiałów i surowców.
• Kwestie polityczne i etyczne związane z eksploracją kosmiczną.
• Kosmiczna turystyka: komercyjne podróże w przestrzeń kosmiczną.
• Kosmiczne programy badawcze państw.
• Misje międzynarodowe: współpraca państw w badaniach kosmicznych.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

➡️JĘZYKI KONFERENCJI 
Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
Polski
Angielski
Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: 

1. Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: 

https://forms.gle/EZnKDAmxt5MPNu6cA 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 21 maja 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 22 maja 2024 r. 

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 24 maja 2024.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego: 

1. Wypełnij formularza uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: 

https://forms.gle/P3MaBMummotxMDf38 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 24 maja 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 26 maja 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNISTWO 
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 109 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 139 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
Konferencja KOSMOS”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współ wystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno

➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA 
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-25 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Ewy Lebiody, na adres: lebioda@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________


CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/3CkyqVHZa

Aktualizacja:  2023-12-02