Nabór artykułów - „Symbolae Europaeae"


MINIONA -

Koszalin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich oryginalnych prac do publikacji w czasopiśmie naukowym „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”.

Informacje o czasopiśmie: Czasopismo istnieje od 2006 roku. Jego obszary zainteresowania obejmują szeroki wachlarz dyscyplin naukowych, takich jak: politologia, historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o mediach i komunikacji społecznej, pedagogika, filologia oraz nauki o polityce i administracji. Zgodnie z punktacją czasopism naukowych MNiSW, czasopismo posiada 20 punktów. Jest ono indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BAZHUM, POL INDEX.

Publikacja: Czasopismo oferuje bezpłatną publikację. Szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć pod adresem: link do wymogów redakcyjnych (http://symbolae.tu.koszalin.pl/wymogiredakcyjne.html).

Termin nadsyłania prac: zgłoszenia artykułów prosimy kierować na adres mailowy Redaktorów: tomasz.parafiniuk@tu.koszalin.pl oraz e.wlodyka@gmail.com do 30 czerwca 2024 r.

Proces redakcyjny: Teksty przesłane po wskazanym terminie mogą zostać uwzględnione w kolejnym wydaniu czasopisma. Autorskie prace są mile widziane zarówno od studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych. Teksty autorów przekazywane są recenzentom w sposób uniemożliwiający ich identyfikację. Pobodnie autorzy nie znają recenzentów swoich tekstów (tzw. double-blind review proces). W przypadku negatywnej recenzji, redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu lub, po wprowadzeniu sugerowanych przez recenzenta poprawek, przekazania do kolejnej recenzji.

Czasopismo „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”

symbolae.tu.koszalin.pl/

Zachęcamy do publikacji, 

Redakcja Czasopisma „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”


Źródło:  http://symbolae.tu.koszalin.pl/

Aktualizacja:  2023-12-26 22:15:37