III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Rodzinnego: Małoletni w rodzinie - aspekty prawne.


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń oraz Katedra Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają zaszczyt zaprosić na III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Rodzinnego: Małoletni w rodzinie - aspekty prawne.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2024 r., stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 3. 

Prezentujemy proponowane tematy dyskusyjne:

- Dobra osobiste, m.in. problem sharentingu,

- Pochodzenie dziecka. Akta stanu cywilnego, problematyka in vitro, 

- Rodzina LGBTQ+, 

- Dziecko w rodzinie transgranicznej. Instytucja rodziny w czasie wojny.

Udział jest certyfikowany!

Abstrakt należy przesłać do 1 marca 2024 r. na adres mailowy:  torun@elsa.org.pl 

W treści maila prosimy podać imię i nazwisko, uniwersytet, kierunek studiów, rok studiów oraz adres e-mail. W przypadku ukończenia już studiów prosimy o taką informację. 

Wymogi jakie powinien spełniać abstrakt:  

- liczba słów od 200 do 250, 

- czcionka Times New Roman, rozmiar 12, 

- interlinia 1,5, 

- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą, 

- tekst wyjustowany, 

- tekst w formacie programu Microsoft Word (.doc/.docx) lub Adobe Reader (.pdf), 

- do e-maila należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych: https://docs.google.com/document/d/1V5BPWhh3XmAV13-HhpOYuy2TnR1kcOFqDKXIk6DsWcQ/edit?usp=sharing

Wystapienie trwa 10 minut.


Źródło:  https://facebook.com/events/s/iii-ogolnopolska-konferencja-n/667177785628723/

Aktualizacja:  2024-02-18