Tekstografie III: „Od linii do litery. Ściegi i wzory tekstu”


MINIONA -

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kontynuujemy zapoczątkowane w 2019 roku przez Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej UWr interdyscyplinarne spotkania słowa i obrazu. Podczas ostatniej konferencji koncentrowaliśmy się na elemencie, który zaprasza do wnętrza książki i stanowi jej wizytówkę – na okładce, tym razem zaś chcemy skupić nasze zainteresowania badawcze na rozmaitych detalach kryjących się we wnętrzu publikacji książkowej (i nie tylko). W centrum naszych dociekań znajdą się wszelkie dosłowne i metaforyczne linie tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury.

Wskazane poniżej hasła stanowią sugestie badawcze, ale nie wyczerpują możliwości podjęcia innych wątków wiążących się z nadrzędnym tematem konferencji:

I. Linia tekstu, linia w tekście

– interpunkcja (ujęcie diachroniczne i synchroniczne; edycje tekstu)

– linearność czytania tekstu literackiego a akrostychy, mezostychy, chronogramy, abecedariusze i inne

– linia jako element plastyczności języka

II. Linia, litera, linearność: wizualność tekstu

– poezja wizualna (w tym konkretna): ujęcie diachroniczne i synchroniczne 

– komiks (litera a grafia)

– cyberliteratura

– wideopoezja

III. Typografia

– projektowanie krojów 

– dyskusje i spory typograficzne 

– typografie narratywne  

IV. Litera i wokół litery: ornamentyka książkowa i design

– inicjały 

– bordiury (floratury, drolerie, interkolumnia) 

– winiety (nagłówkowe, przerywniki, finaliki) 

– logotypy 

– wzornictwo użytkowe 

– komunikacja wizerunkowa  

V. Poza literą: ilustracja książkowa

– kropka 

– kreska 

– plama barwna 

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza do 20 marca 2024. Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe, abstrakt powinien zaś liczyć maksymalnie 1500 znaków ze spacjami. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru referatów spośród otrzymanych zgłoszeń. 

Link do formularza zgłoszeń: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDMta-yB1GNZCgfBD_Axbu1dUM0I1VjlHSVBNQUtYMTBGNVpJWkFDVE5MSy4u&fbclid=IwAR2awIWDnOJ1LtKncwQAiawe2EwBMgM5qRfnnhr2SX0uH51NvZ9kgC7fAzo

Przewidujemy publikację monografii pokonferencyjnej lub druk artykułów w czasopiśmie punktowanym. 

Komitet naukowo-organizacyjny

dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr

dr hab. Jan Choroszy

dr hab. Marcin Czerwiński, prof. UWr

dr Olga Taranek-Wolańska

dr Dorota Ucherek

dr Michał Wolski

mgr Inez Kropidło – sekretarzyni konferencji

mgr Justyna Szumańska

mgr Justyna Zając

 


Źródło:  https://www.facebook.com/events/816809896871536/

Aktualizacja:  2024-01-12