Ogólnopolska Konferencja Budownictwa i Architektury


MINIONA -

Online (Microsoft Teams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

Center for Science & Technology i Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Budownictwa i Architektury.


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2024 między 9.00 a 14.30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby prelegentów zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 28 kwietnia 2024.


➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów, innowacji i norm w budownictwie i architekturze. Omówimy także kluczowe problemy i wyzwania stojące przed branżą budowlaną i architektoniczną.

Problematykę konferencji podejmiemy także od strony nauk społecznych (m.in. prawa, ekonomii, finansów, socjologii czy kulturoznawstwa).

Wystąpienia dotyczyć mogą dowolnie wybranych państw świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Rynek nieruchomości w Polsce, Europie i na świecie.
• Projekty budowlane a prawo administracyjne (m.in. prawo budowlane, prawo zagospodarowania terenu i inne).
• Nowe trendy w architekturze: Prezentacje najnowszych koncepcji projektowania, estetyki, funkcjonalności i zrównoważonego rozwoju w architekturze.
• Innowacyjne technologie budowlane: Omówienie nowoczesnych materiałów budowlanych, technologii konstrukcyjnych, rozwiązań energetycznych oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkami.
• Odpowiedzialność prawna budowniczych i architektów.
• Społeczne wymiary funkcjonowania firm budowlanych i architektów.
• Budownictwo a polityka państw i samorządów.
• Zrównoważone budownictwo: Dyskusje na temat projektowania i wznoszenia budynków z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, energetycznych i społecznych, mających minimalny wpływ na środowisko naturalne.
• Rekultywacja terenów miejskich: Przedstawienie strategii i praktyk związanych z odnawianiem przestrzeni miejskich, rewitalizacją i adaptacją budynków zabytkowych.
• Bezpieczeństwo budowlane: Omówienie aspektów związanych z bezpieczeństwem w budownictwie, takich jak nowe technologie antysejsmiczne, zabezpieczenia przeciwpożarowe i odpowiednie regulacje budowlane.
•  Wykorzystanie nowych technologii w architekturze.
• i wiele więcej!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich) – Członek Komitetu Naukowego.
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/B8UXYLVb72dmZR7g6

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 17 kwietnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

->Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
->Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 18 kwietnia 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/dcW9mEqUpwW9FUJ89

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 19 kwietnia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowe. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

  Ogólnopolska Konferencja Budownictwo i Architektura”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

____________________
CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY - O NAS

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY funkcjonujące w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247) jest towarzystwem naukowym realizującym swoją misję naukowo-badawczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i swój statut.

Organem nadzorującym działalność CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/44eenEpkZ

Aktualizacja:  2024-01-22 22:47:18