Ogólnopolska konferencja naukowa „Paradygmaty samotności”


MINIONA -

Online

Wiele współczesnych wydarzeń, pęd cywilizacyjny i technologiczny postęp wzbudzają z jednej strony poczucie ogromnej wspólnoty i specyficznego „kurczenia się” świata. Z drugiej, istnieje – jak dowodzą badania – obszar pustki, dotykającej jednostek, społeczności, wspólnot, rodzin, grup etnicznych, mniejszościowych etc.… Na pytanie, czym  jest samotność, izolacja, wykluczenie, doświadczenie alienacji jest być może wiele odpowiedzi, a sama tematyka może być szersza niż się zdaje. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami -nie wykluczając też innych ujęć:

·          samotność, izolacja w kulturze – film, teatr, serial, literatura, sztuki plastyczne, komiks, gry wideo, muzyka i in.;

·          media, social media;

·          filozofia;

·          historia;

·          choroba;

·          fobie;

·          doświadczenie pandemii COVID-19;

·          wykluczenie społeczne;

·          wykluczenie ekonomiczne;

·          emigracja;

·          samotność jako wybór;

·          izolacja przymusowa (np. uwięzienie, niewola, porwanie, izolacja o podłożu chorobowym);

·          relacje i więzi międzyludzkie, rodzina, samotne rodzicielstwo, sieroctwo;

·          grupy zawodowe;

·          kastowość;

·          wiktymizacja (np. mobbing, doświadczenia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej);

·          psychologia;

·          socjologia;

·          religia;

·          prawo;

·          starzenie się;

·          doświadczenia żałoby, utraty etc.;

·          społeczny ostracyzm;

·          samotność liderów, celebrytów, sław i gwiazd;

·          krajobrazy samotności, przestrzenie opuszczenia;

·          przestrzenie widmowe, miejsca-widma.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres parsam.ekonferencja@gmail.com mija 14 kwietnia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://parsamekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-01-26 13:24:23