Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów.


MINIONA -

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Młodych Historyków, Koło Naukowe Mediów i Cywilizacji „Medium Kulturowe” oraz Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego OLD SKULL mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej pt. Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów. Odbędzie się ona w dniach 9–10 maja 2024 roku w Szczecinie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko ujmowane zagadnienia dotyczące koncepcji zjednoczenia Europy oraz promocji idei zjednoczeniowych poszczególnych organizmów państwowych i narodowych na kontynencie europejskim. Konferencja jest skierowana do studentów różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, stosunków międzynarodowych, literaturoznawstwa, kierunków filologicznych, archeologii, prawa i politologii.

Preferujemy tematy dotyczące poniższych zagadnień:

  • dzieje wspólnego dziedzictwa europejskiego:

- historia i rozprzestrzenianie się wspólnego prawodawstwa europejskiego (np. rozprzestrzeniania się prawa rzymskiego w Europie, rozprzestrzeniania się prawa kościelnego w średniowiecznej Europie itp.);

- wpływ historycznych postaci, dzieł kultury, symboli i wydarzeń na dziedzictwo europejskie (np. Karol Wielki, Pieśń o Rolandzie, wojna grecko-perska itp.);

- wpływy i historia państw oraz organizmów politycznych na dzieje Europy (np. Święte Cesarstwo Rzymskie, Liga Hanzeatycka itp.).

  • historia zjednoczenia kontynentu europejskiego:

- koncepcje zjednoczenia europejskiego w ramach jednego państwa (np. zjednoczona Europa Ottona III, Stany Zjednoczone Europy Victora Hugo itp.);

- ruchy polityczne i ideologiczne dążące do zjednoczenia Europy (np. Europejski Ruch Socjalny, Międzynarodowa Unia Paneuropejska, Eurokomunizm itp.);

- Zjednoczenie Europy w ramach organizacji międzynarodowej (np. Młoda Europa, Mitteleuropa, Unia Zachodnioeuropejska; Unia Europejska itp.).

  • koncepcje zjednoczeniowe w poszczególnych regionach Europy (np. Jugosławizm, zjednoczona Iberia, Czechosłowacja)

W trakcie konferencji organizatorzy zastrzegają prawo korzystania z wizerunku w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych.

Zgłoszenie powinno obejmować:

• imię i nazwisko

• afiliacja

• tytuł referatu

• dane kontaktowe (adres email, numer telefonu)

• abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami)

• od 3 do 8 pozycji bibliograficznych powiązanych z tematem.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie załącznika (format word lub pdf) lub w treści maila na adres: knmh@usz.edu.pl .

Długość wypowiedzi konferencyjnej nie powinna przekraczać 20 minut. Zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia br. 

Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50zł. W ramach konferencji oferujemy obiad i przerwy kawowe. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w cenie 80 zł za noc.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do sekretarza konferencji – Michał Rudnik (knmh@usz.edu.pl).


Źródło:  https://www.facebook.com/share/kEkt9fyMXFt54mAf/

Aktualizacja:  2024-02-01 19:40:44