XXI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek a historia”


MINIONA -

Akademia Piotrkowska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jako Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO” mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez nas konferencję naukową.Jej celem będzie wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich. Jesteśmy otwarci na zaproponowane przez Państwa zagadnienia.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 12 maja 2024 r. [deklaracje odnośnie noclegu przyjmowane będą jednak tylko do 3 maja 2024 r.] dostępnych pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1hn2yXR52fFEl237kQxhhLeky0jxsd4bB/edit?usp=sharing&ouid=117112621933400705738&rtpof=true&sd=true

Aby móc edytować formularz należy go pobrać z powyższego linku. Pobrany i wypełniony formularz prosimy wysyłać na adres: skn.klio@apt.edu.pl Konferencja będzie miała charakter hybrydowy i będzie przeprowadzona w Budynku B APT w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski).

Opłata podstawowa w wysokości 90,00 zł, do której opłacenia zobowiązani są wszyscy uczestnicy konferencji przeznaczona jest na planowane wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Z racji na możliwość stacjonarnego udziału w konferencji istnieje również możliwość zakupienia obiadu. Jego koszt wynosi 20,00 złotych za osobę. Osoby zainteresowane zakupieniem obiadu prosimy o złożenie deklaracji o chęci otrzymania posiłku i przygotowanie w gotówce odpowiedniej sumy w czasie konferencji.

Informujemy również, że osoby potrzebujące noclegu w dniach 15-17 maja są zobowiązane zadeklarować chęć skorzystania z noclegu w będącym na terenie Uczelni akademiku najpóźniej do 3 maja 2024 r. i przygotować opłatę w wysokości 90,00 zł (za jeden nocleg) w postaci gotówk


Źródło:  https://www.facebook.com/sknhKLIO

Aktualizacja:  2024-02-03 14:08:37