KINESIOLOGY TAPING W LOGOPEDII


MINIONA -

Wydział Filologiczny UwB
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kinesiology taping w logopedii jest wsparciem kompleksowej terapii dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w sferze orofacjalnej, a szczególnie przy zaburzeniach motorycznych w obrębie jamy ustnej oraz przy problemach nerwowo-mięśniowych.

Katalog zagadnień, które chcemy poruszyć, jest otwarty, w związku z czym zachęcamy Państwa do prezentowania studiów przypadków – które uważamy za szczególnie cenne – dzielenia się inspiracjami, doświadczeniami i autorskimi ujęciami tematu głównego oraz funkcjonującymi w różnorodnych ośrodkach dobrymi praktykami. Będą nas też interesować związki logopedii z fizjoterapią, możliwości łączenia tapingu innymi metodami terapeutycznymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy logopedów różnych specjalności, praktykujących w szkołach, poradniach, prywatnych gabinetach, szpitalach oraz w innych placówkach terapeutycznych, studentów logopedii, doktorantów, jak również otwartych na współpracę fizjoterapeutów, lekarzy, stomatologów, a także rodziców i opiekunów pacjentów logopedycznych oraz samych pacjentów zainteresowanych tematem.

Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy, dlatego poza uczestniczeniem w obradach konferencyjnych proponujemy udział w dwudniowym certyfikowanym kursie Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne – w Logopedii, który poprowadzi dr n. o k. f. Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping. Szkolenie przeznaczone jest dla: logopedów i studentów logopedii, doktorantów, fizjoterapeutów, lekarzy, stomatologów oraz studentów tych kierunków.

W czasie przerw liczymy na kreatywne wymiany myśli, inspirujące dyskusje oraz nawiązanie owocnych współprac. Jesteśmy przekonani, że wiele będzie się działo w kuluarach, co przyczyni się do integracji środowiska logopedycznego. Naszych Gości – prze uroczystą kolacją – zaprosimy też do zwiedzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Branickich, który nazywany jest Wersalem Północy.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa z propozycją wystąpienia, dostępny na naszej stronie internetowej (ktwlogopedii.uwb.edu.pl), prosimy przesłać do 31.03.2024 roku. Przewidujemy różne formy uczestnictwa i różne wysokości opłat – prezentujemy je w zamieszczonej na końcu tabeli.

Mamy nadzieję, że wygłoszone w czasie konferencji referaty złożą się na pierwszą w kraju naukową monografię poświęconą zagadnieniom kinesiology tapingu w logopedii. Teksty zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji w wydawnictwie z listy ministerialnej.