X edycja konferencji MNIEJSZOŚCI-MIGRACJE-WIELOKULTUROWOŚĆ Polskie i europejskie doświadczenia dotyczące badań nad mniejszościami i mniejszościami. Dziesięć lat badań


MINIONA -

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Aktualna pozostaje, sformułowana przed dziesięciu laty przez organizatorów konferencji diagnoza, mówiąca o tym, że we współczesnym świecie ma miejsce cały szereg wydarzeń, które bezpośrednio wpływają na przebieg i treści dyskusji na temat społeczno-politycznych, ekonomicznych, kulturowych skutków wywoływanych przez ruchy migracyjne. Jak się wydaje współcześnie do najważniejszych, dla przebiegu dyskusji na temat polskiej polityki migracyjnej, należy wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W jej efekcie miliony obywateli Ukrainy zmuszonych było opuścić swój kraj, stając się wyzwaniem dla społeczeństw przyjmujących. Równie znaczący wpływ na tematy podejmowane przez uczestników konferencji ma radykalizacja postaw społeczeństw europejskich względem napływu i obecności w Europie imigrantów i uchodźców. W warunkach polskich problem ten jest szczególnie wyraźnie widoczny na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od roku 2021 mamy do czynienia z klasycznym kryzysem uchodźczym. Jednak w zgodnej ocenie badaczy ruchów migracyjnych, to zmiany klimatyczne wywołują i w przyszłości będą główną przyczyną kryzysów humanitarnych i przesiedleńczych.

Jest oczywistym, że w trakcie X edycji konferencji organizatorzy, uwzględniając zawartą powyżej diagnozę kontekstów w jakiej toczy się współcześnie dyskusja na temat mniejszości, migracji i wielokulturowości, będą chcieli dokonać swoistego bilansu dotychczasowych ustaleń i wyznaczyć kierunki badań na następne lata.   


Źródło:  https://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/

Aktualizacja:  2024-02-11