Ogólnopolska konferencja naukowa „Higienicznie? Dyskursy – praktyki – paradoksy”


MINIONA -

Online

Higiena ma wiele znaczeń i może być interpretowana w najrozmaitszy sposób. Najczęściej kojarzy się z czystością –tą odnosząca się do przestrzeni. Ale ma też konotacje językowe (czystość językowa, dbałość o formę etc.). Odnosi się również do wymiaru jednostkowego, wchodząc w dyskursy moralne, etyczne, związane z zachowaniem czy poszanowaniem zasad społecznych bądź religijnych. Funkcjonuje jako metafora odnosząca się do  cielesności, także wymiaru duchowego, emocjonalnego, zyskuje wymiar symboliczny. W dużej mierze postrzegana jest w kontrze do nieczystości, brudu, jest wyzyskiwania w perspektywie patrzenia na chorobę, jak i problemy dotykające jednostki w społeczeństwie. Bywa także tematem kulturowym, w tym także popkulturowym, ukazywanym w różnych ujęciach i aspektach. Powszechne jest mówienie o higienie pracy czy relacji międzyludzkich uwagi na szerokość zagadnienia, organizatorzy proponują namysł nad takimi tematami:

·          higiena, czystość i brud w kulturze i sztuce – film, teatr, serial, literatura, komiks, reality shows, sztuki  plastyczne;

·          higiena rytualna;

·          społeczeństwo i jego problemy;

·          praca i życie zawodowe;

·          rodzina;

·          edukacja i wychowanie;

·          wpływ środowiska na zdrowie psychiczne i fizyczne;

·          higiena osobista;

·          higiena społeczna;

·          żywność, spożywanie;

·          reguły, zasady;

·          kampanie społeczne;

·          miejsca publiczne;

·          język i mowa;

·          media, social media;

·          historia;

·          prawo;

·          polityka;

·          ekonomia;

·          zarządzanie;

·          porządek, czystość, schludność, zadbanie;

·          postęp i higiena;

·          symbolika;

·          estetyka ubioru, zachowania etc;

·          sport;

·          reklama;

·          higiena w kulturach i cywilizacjach;

·          medycyna i zdrowie;

·          doświadczenia pandemiczne;

·          technologie;

·          czystość i brud;

·          obsesje, fobie etc.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres higc.ekonferencja@gmail.com mija 21 kwietnia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://higcekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2024-02-13