Ogólnopolska konferencja naukowa „Jak wielkie oczy ma strach? Konteksty – rzeczywistości – uwikłania”


MINIONA -

Online

Mierząc się z codziennym życiem i jego wyzwaniami,  a także docierającymi do człowieka informacjami medialnymi, nietrudno zauważyć, jak wiele strachu nas otacza. Jego źródła – tak dawniej, jak i dziś, są rozmaite, wynikają z warunków zewnętrznych (jak polityka, władza, wojny, media, choroby etc.), jak i wewnętrznych (lęki, fobie, niepewność jutra, lek o bliskich). Czasem jest to strach uświadomiony, niekiedy zaś ukryty, zakorzeniony tak głęboko, że trudno go zdefiniować. Źródłem lęku bywa także to, co nierozpoznane lub wyobrażone, a co znajduje odbicie choćby w sztuce, literaturze, filmie, serialach czy grach. Bać może się każdy i w każdym wieku, aczkolwiek przyczyny i obiekty tegoż są zróżnicowane. Według organizatorów konferencji zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami podobnych odczuć i zjawisk. Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:

·          straszne, okrutne lub niezwykłe w kulturze (literatura, teatr, serial, film, komiks, gry wideo etc.);

·          kultura strachu;

·          język;

·          przysłowia, powiedzonka;

·          dziecko a strach;

·          wyzwania dorosłości;

·          historyczne aspekty i wymiary strachu;

·          życie społeczne;

·          język strachu;

·          filozofia;

·          religia;

·          symbolika;

·          metafory;

·          władza;

·          polityka;

·          informacja;

·          media i social media;

·          strach instytucjonalny;

·          groza teraźniejszości;

•          psychologia;

•          ekonomia;

•          socjologia;

•          cywilizacja;

•          ekologia;

•          konflikty zbrojne, terroryzm etc.;

•          straszne i nawiedzone miejsca, budynki etc.;

•          oswajanie lęku/ strachu;

•          retoryka i obrazy strachu;

•          niepewność jutra;

•          kryzys finansowy;

•          kryzys wiary;

•          opresyjna rzeczywistość;

•          trema;

•          sensacyjność strachu;

•          jednostki i zbiorowości wobec strachu i okrucieństwa;

•          antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu strachu;

•          lęki apokaliptyczne;

•          obcość, inność, monstrualność – wyobrażenia, przekonania;

•          terror postnowoczesności – nowe technologie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres str.ekonferencja@gmail.com mija 28 kwietnia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://strekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 12:37:00