PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA - Ogólnopolska Konferencja Naukowa


MINIONA -

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska konferencja naukowa PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA

Termin i miejsce: 25-26 kwietnia 2024 r.; Instytut Kulturoznawstwa UWr, Wrocław

Czy mamy do czynienia z najobfitszymi dotąd czasami dla kina, czy może okresem jego zmierzchu –odpowiedź pozostaje kwestią podlegającą subiektywnej ocenie. Nas interesuje nie tyle zajęcie normatywnego stanowiska wobec obecnego stanu kinematografii, co raczej zmapowanie bolączek i wyzwań, z jakimi w różnorakich kontekstach zmaga się współczesne kino. Mamy na myśli zarówno problemy natury artystycznej czy instytucjonalnej, jak i szerszą gamę zjawisk składających się na współczesny dyskurs okołofilmowy. Nie zamykamy „współczesności” w sztywnych ramach czasowych. Zależy nam przede wszystkim na tym, by poruszane zagadnienia pozostawały aktualne i istotne.

Problemy, jakim mamy zamiar się przyjrzeć, można potraktować z rozmaitych perspektyw, jesteśmy więc otwarci na wystąpienia prelegentów o różnorodnej orientacji metodologicznej. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja była interdyscyplinarnym polem dyskusji o i wokół współczesnego kina, dlatego zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych głównym tematem wydarzenia, między innymi filmoznawców, kulturoznawców, socjologów czy antropologów. Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy studentów, doktorantów, jak i doświadczonych badaczy.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • Streaming jako zagrożenie dla kina
 • Kino wobec rozwoju sztucznej inteligencji
 • Przemysł filmowy po pandemii
 • Branża filmowa na strajku #MeToo i inne problemy społeczne dotyczące kina
 • Problematyczne wątki w filmach i serialach
 • Wyczerpywanie się estetyk i zmierzch wielkich autorów
 • Metodologiczne wyzwania i nieadekwatne teorie – jak badać kino? 
 • Wyzwania i przeobrażenia krytyki filmowej
 • Egzotyzacja, sztuczność i inne pułapki, w jakie wpadają twórcy  
 • Zamykanie kin i odwoływanie festiwali filmowych
 • Kontent zamiast sztuki? Nadmiar filmowych treści a ich jakość
 • Jakie kino jest, a jakie być powinno –w stronę filozofii kina

Zgłoszenia wystąpień wraz z tytułem i abstraktem o maksymalnej długości 1000 znaków ze spacjami przyjmujemy do 17 marca 2024 roku za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/e/RgvW4ZtrUD. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: 322232@uwr.edu.pl [Michał Jeremi Rybarczyk].

Decyzję dotyczącą przyjęcia referatu przekażemy mejlowo w terminie nieprzekraczającym 26 marca 2024 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidujemy możliwość publikacji wybranych tekstów w czasopiśmie punktowanym.

Organizatorem konferencji jest Filmoznawcze Koło NaukoweUWr działające w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Komitet naukowy:

dr Robert Dudziński

dr Dawid Junke

Komitet organizacyjny:

Michał Jeremi Rybarczyk

Łukasz Homziuk

Miretta Kempa


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1179643836531647/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Aktualizacja:  2024-02-17