Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym


MINIONA -

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową, której celem jest ukazanie muzyki z różnych perspektw badawczych. Konferencja zawiera szeroką formułę tematyczną,  obejmującą  wieloaspektowe zagadnienia związane z muzyką: dzieło muzyczne i jego konteksty, twórczość kompozytorską (polską i obcą), rolę muzyki w społeczeństwie, jej aspekty psychologiczne i pedagogiczne, oraz wszelką problematykę muzyczną usytuowaną na pograniczu dyscyplin.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Muzyka w Kontekście Pedagogicznym, Społecznym i Kulturowym” 

Termin rejestracji: 25.04.2024

link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/1IfTlK5Nqt7G20gPMXfHOYI4Vs5IanGw4d6MH3worpNM/prefill

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

enidecka@ur.edu.pl; jwasacz@ur.edu.pl


Źródło:  http://muzyka@ur.edu.pl

Aktualizacja:  2024-02-19