Ogólnopolska konferencja naukowa „Co ludzie mówią i co powiedzą…? Plotki, pomówienia i inne”


MINIONA -

Online

Z oceną swoich zachowań, stylu życia, emocji etc.  ludzkość ma do czynienia w zasadzie od zawsze. Choć z czasem to, co on nas mówią jest nam obojętne, nawet jeśli czyjeś zachowania szokują, oburzają, a nawet odstręczają. W wielu wypadkach jednak zostaje wyrządzona krzywda, której wpływ może być krótkotrwały, lecz zdarzają się również tragedie, będące skutkiem fałszywych informacji. Wiele osób żyje w ustawicznym stresie, pod presją, nawet jeśli nie są osobami publicznymi. Nowe możliwości dostarczania informacji, a przede wszystkim anonimowość czy oddalenie, o jakich przekonani są niektórzy autorzy komentarzy, plotek, fake newsów, jest znamienna. Plotka niekiedy żyje własnym życiem, czasem kształtuje sposób myślenia małych społeczności o sąsiadach czy znajomych, a niekiedy i ma wymiary globalne, rzutujące na różne sfery i dziedziny życia. Z pewnymi okolicznościami wiążą się skandale, choć i one bywają normą i niekiedy przestają ostatecznie szokować, a ich wpływ na kształtowanie się kultury, obyczajowości, myślenia o świecie, ludzkiej psychice, a nawet stanowionych prawach lub metodach uprawiania polityki, jest niezaprzeczalny. Niejednokrotnie z kontrowersjami wzbudzanymi przez informacje czy komentarze wiążą się też skandale czy skandalizujące zachowania. Warto więc o naukowy namysł nad tymi zasygnalizowanymi kwestiami, rozważenie ich w kontekstach historycznych, kulturowych, medialnych etc. Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się m.in.. takim zagadnieniom:

·          kulturowe wizje plotki (literatura, film, serial, sztuki plastyczne etc.);

·          internet;

·          media, social media;

·          prawo;

·          polityka;

·          propaganda;

·          skandale;

·          obyczaje;

·          polotki i plotkarze;

·          mobbing;

·          hejt;

·          trolling;

·          fake newsy;

·          małe społeczności wobec plotek;

·          psychologia;

·          historia;

·          prawo;

·          filozofia;

·          psychologia;

·          edukacja;

·          socjologia;

·          kontrowersje;

·          konwenanse;

·          rodzina;

·          społeczności miejskie;

·          wychowanie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kis.ekonferencja@gmail.com mija 2 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://konferencjaskandal.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-21 21:24:20