I Studencko-Doktorancki Kongres Dydaktyki Historii: Współczesne wyzwania edukacji historycznej


MINIONA -

Collegium Historicum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Komisja Dydaktyki Historii przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Dydaktyki Historii Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii przy Studenckim Kole Naukowym Historyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu im. Gerarda Labudy pragną Państwa serdecznie zaprosić do udziału w I Studencko-Doktoranckim Kongresie Dydaktyki Historii, który odbędzie się 9-10 maja 2024 roku.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznych przemian w świecie. Związane są one m.in. z szeroko pojętym rozwojem technologii, zmianami pokoleniowymi czy procesami migracyjnymi. Coraz częściej w obszarze dyskusji na temat edukacji pojawiają się tematy sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości czy wykorzystania gier komputerowych. Poza sferą technologiczną, dużym wyzwaniem są również zmiany społeczne związane z odmiennym postrzeganiem świata przez nowe pokolenia oraz postępującym w Polsce procesem wielokulturowości. Podczas Kongresu chcielibyśmy przyjrzeć się wyzwaniom z jakimi borykają się dzisiejsi nauczyciele i nauczycielki oraz edukatorzy i edukatorki. Interesują nas wszelkie dociekania w polu dydaktyki historii, nie tylko szkolnej, ale również w przestrzeni publicznej, instytucjach edukacyjnych, takich jak muzea, archiwa, czy biblioteki, a także przestrzeni wirtualnej. Ze względu na tegoroczny motyw przewodni Kongresu, szczególnie chcielibyśmy skupić się na zagadnieniach takich jak:

immersyjne środki i metody dydaktyczne (Artificial Intelligence – AI; Virtual Reality – VR; cyfrowe gry edukacyjne i komputerowe; aplikacje mobilne; gry planszowe oraz terenowe; Live action role-playing – LARP; Escape Rooms; Storytelling);

kompetencje kluczowe dla przyszłych pokoleń (myślenie historyczne; korzystanie z nowych mediów; zarządzanie informacjami; kompetencje cyfrowe; kształcenie postaw obywatelskich; współpraca w grupie);

edukacja historyczna w zespołach międzykulturowych (współpraca międzykulturowa; trudności i dobre praktyki w zespołach międzykulturowych).

Zapraszamy do nieszablonowego i twórczego podejścia, a powyższe rozwinięcia prosimy potraktować jako inspirację dla swoich wystąpień. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla młodych badaczy i badaczek, którzy interesują się dydaktyką historii.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/e9zhMbKMkQU4EGF27 do 24 marca 2024 roku (przedłużony do 2 kwietnia). Abstrakty powinny być nie dłuższe niż 500 wyrazów wraz ze słowami kluczowymi. Informacje o przyjęciu wystąpień prześlemy mailowo do 21 kwietnia 2024 roku. Możliwy jest bierny udział w wydarzeniu, jednakże terminy oraz opłata obowiązują.

Opłata konferencyjna: 100 złotych. W ramach jej oferujemy gadżety, obiady oraz przerwy kawowe, a także niespodziankę. Nie zwracamy kosztów dojazdu i noclegów. Szczegółowe informacje o wpłacie przekażemy wraz z informacją o przyjęciu.

Język wystąpień to język polski, a maksymalny czas wystąpienia to 15 minut. Obrady odbędą się w Collegium Historicum Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7).

Wybrane wystąpienia, która uzyskają pozytywne opinie Komitetu Naukowego, zostaną opublikowane w Wiadomościach Historycznych”.

 

Komitet Naukowy:

Komisja Dydaktyki Historii KNH PAN – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska,

prof. dr hab. Stanisław Roszak,

prof. US dr hab. Małgorzata Machałek,

prof. UO dr hab. Marek Białokur,

prof. UWM dr hab. Izabela Lewandowska,

prof. UWr dr hab. Barbara Techmańska,

prof. UKEN dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska,

prof. UŚ dr hab. Maciej Fic,

dr Marta Kalisz-Zielińska,

dr Hubert Mazur

Kierowniczka Zakładu Dydaktyki Historii WH UAM – prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska

Opiekunka Sekcji Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii przy Studenckim Kole Naukowym Historyków UAM im. Gerarda Labudy – prof. dr hab. Violetta Julkowska

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Katarzyna Witek-Dryjańska – Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

lic. Jakub Nowocin – Przewodniczący Sekcji Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii przy SKNH UAM im. Gerarda Labudy

Kacper Radomski – Zastępca przewodniczącego SEHiDH przy SKNH UAM

Konstanty Masłoch – Sekretarz SEHiDH przy SKNH UAM

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy o wiadomość na adres e-mail sekcja.dydaktykiuam@gmail.com lub za pomocą wiadomości na Facebooku.

Do zobaczenia w Poznaniu!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1839862526466365/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2024-03-21