X Ogólnopolska konferencja naukowa "Cultura Animi": Sport i człowiek na przestrzeni dziejów


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Dawać z siebie mniej niż to co najlepsze – to marnowanie talentu”
Steve Prefontaine

Rok 2024 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Polskich Olimpijczyków. Z tego właśnie powodu chcemy skupić się na aspekcie sportu w dziejach ludzkości. Jak kiedyś pojmowano kulturę fizyczną? Jakie postaci zapisały się w dziejach polskiego i światowego sportu? Jak na przestrzeni stuleci zmieniały się dyscypliny sportowe? Jaki udział w propagowaniu i rozwoju sportu miały kobiety? Jak dbano o rozwój fizyczny i jak do niego podchodzono?

Zakres czasowy obejmuje okres od starożytności do połowy XX wieku. Nie ograniczamy się tylko do obszaru i dziejów Polski. Mile widziane będą również wystąpienia dotyczące dziejów sportu w innych państwach.

Konferencja planowana jest w formie hybrydowej. Wszyscy potencjalni prelegenci mogą zagłosować za preferowaną formą wystąpienia.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/7261096423927683/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2024-03-02 11:48:10