Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Odcienie psychoanalizy''


MINIONA -

Uniwersytet Śląski/Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów  na studencko-doktorancką konferencję naukową ,,Odcienie psychoanalizy'', która odbędzie się 08.05.2024. Tematyka konferencji skupia się na założeniach psychoanalizy w ujęciu Freuda oraz jego spuścizny. Celem konferencji jest połączenie różnych dziedzin nauki, takich jak dydaktyka, literatura czy zagadnienia językowe, aby stworzyć wymiar interdyscyplinarny. 
Zapraszamy do pochylenia się nad różnymi aspektami: - psychoanaliza jako sposób interpretacji,- historia psychoanalizy,- różne ujęcia psychoanalizy przez badaczy,- praktyczne wykorzystanie psychoanalizy,- możliwości zastosowania psychoanalizy w dydaktyce szkolnej,- psychoanaliza w kulturze.Jesteśmy otwarci na propozycje prelegentów.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zamieszczenie krótkiego abstraktu wystąpienia. Ze względu na ograniczenia czasowe prosimy, żeby czas wystąpienia nie przekraczał 15 minut. Propozycje wystąpień będą przyjmowane do 25.04.2024. O przyjęciu referatów będziemy informować mailowo. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie planujemy publikacji pokonferencyjnej. Możliwy jest udział online. 

FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/1v5m62H_H8rMiso7Kw9oXzTaVNDCX5kjpWcNUg7lzc9c/prefill


Źródło:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100087334120480&locale=pl_PL

Aktualizacja:  2024-03-13