XII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE na temat: Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewnoś


MINIONA -

Uniwersytet w Siedlcach, Pałac Ogińskich
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakładamy, że w XII edycji naszych Warsztatów wysiłek poznawczy uczestników skupiony zostanie na aspektach:

- proponowania rozwiązań metodologicznych badań aktualnych problemów bezpieczeństwa;

- próby sferycznego, sieciowego rozpoznania wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa podmiotów;

- precyzowania wymagań (warunków, żądań, oczekiwań, potrzeb) wobec aktualnych i przyszłych systemów operacyjnych bezpieczeństwa podmiotów zarówno militarnego, jak i niemilitarnego, w wymiarach międzynarodowym i krajowym;

- proponowania założeń i rozwiązań teoretycznych osiągania dobrostanu bezpieczeństwa różnorakich podmiotów we wszystkich przedmiotowych wymiarach;

- proponowania rozwiązań edukacyjnych integrujących wiedzę w naukach o bezpieczeństwie;

- prezentowania pragmatycznych rozwiązań problemów bezpieczeństwa i dobrych praktyk w skalach: międzynarodowej, kraju, lokalnej we wszystkich wymiarach przedmiotowych.


Źródło:  https://inob.uws.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/1064-xii-ogolnopolskie-warsztaty-metodologiczno-dydaktyczne-w-naukach-o-bezpieczenstwie

Aktualizacja:  2024-03-12