II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Literatura i konteksty” EMOCJE W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 W drugiej z cyklu konferencji „Literatura i konteksty” proponujemy przede wszystkim refleksję skupiającą się wokół sfery emocjonalnej człowieka. Podejmując próbę odpowiedzi na pytania: czym są emocje w dziele sztuki i na ile literatura – czy szerzej sztuka – jest ekspresją emocji autora, na ile zaś zdolna jest wyzwalać je w odbiorcy dzieła, chcielibyśmy skoncentrować się na sposobie uobecniania (się) emocji w przestrzeniach wyznaczanych przez język sztuki, w tym głównie literatury.

Interesować nas zatem będą głównie następujące kwestie: 

– świat emocji – emocje jako przedmiot przedstawienia i temat w literaturze, filmie, sztukach plastycznych, etc.;

– bogactwo, intensywność i rodzaj  przeżyć (emocje pozytywne i negatywne, traumy);

– rzeczywiste i przeniesieniowe relacje międzyludzkie: damsko-męskie, damsko-damskie, męsko-męskie, układy niebinarne;

– relacje interpersonalne w rodzinie;

– dziecko w świecie emocji;

–  zarządzanie emocjami (sposoby wyrażania, pobudzania i hamowania emocji);

– emocje w budowaniu tożsamości lub tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym;

– patriotyzm jako więź emocjonalna i przywiązanie do pewnych wartości;

– związek między emocjami i władzą (władza, ideologia, emocje; władza emocji i władza nad emocjami);

– związki emocji z językiem (język emocji, emocje w języku).


Aktualizacja:  2024-03-21