Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ,,Przemysł na ziemiach polskich - historia i dziedzictwo"


MINIONA -

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,Przemysł na ziemiach polskich - historia i dziedzictwo”. Konferencja ma na celu pogłębienie zrozumienia roli przemysłu w kształtowaniu historii oraz promowanie strategii ochrony dziedzictwa przemysłowego dla przyszłych pokoleń. Istotnym aspektem konferencji jest także nawiązanie dialogu między różnymi dziedzinami nauki. 

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Historia przemysłu: ewolucja, kluczowe wydarzenia, technologia, historia poszczególnych zakładów przemysłowych.

  2. Dziedzictwo przemysłowe: identyfikacja, ochrona, zachowanie obiektów poprzemysłowych.

  3. Społeczne i ekonomiczne skutki przemysłu: praca, migracje. 

  4. Konserwacja zabytków: Metody, wyzwania, praktyka.

  5. Środowiskowe implikacje: wpływ na środowisko, zrównoważone rozwiązania.

  6. Edukacja i świadomość społeczna: promocja dziedzictwa, edukacja historyczna, turystyka.

  7. Regionalne różnice: Porównawcze studia przypadków, różnice w rozwoju przemysłowym.

  8. Dziedzictwo przemysłowe w planowaniu przestrzennym: integracja zabytków przemysłowych w rozwój miast i regionów.

Uczestnictwo:

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką m.in. historii, architektury, konserwacji zabytków, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. 

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 22.04.2024 r. na adres e-mail iga.rentel@muzeatechniki.pl. Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem, w celu edycji i wypełnienia należy go najpierw pobrać. Bierni słuchacze również proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

https://docs.google.com/document/d/11ZIjToovJZThDyzmfrlCaEeD2HBA9tloXGh8RrpZQyU/edit?usp=sharing

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 29.04.2024 r.

Czas wystąpienia to 20 min. 

Certyfikaty w formie papierowej zostaną wręczone prelegentom w dniu konferencji. 

Opłata konferencyjna dla prelegentów: 

Opłatę za udział w konferencji (70 zł - bufet kawowy i lunch) należy dokonać na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6.05.2024 r.


Źródło:  http://www.muzeatechniki.pl

Aktualizacja:  2024-03-21