II Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja studencko-doktorancką „Europa w XVI-XVIII wieku”


MINIONA -

Audytorium Instytutu Historycznego UWr
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na II Interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Europa w XVI-XVIII wieku”! Wydarzenie organizowane jest przez Sekcję historii nowożytnej im. W. Czaplińskiego SKNH UWr. Nie ograniczamy się jednak do tematyki wyłącznie historycznej. Konferencja ma na celu zaprezentowanie zagadnień dotyczących Europy od XVI do XVIII wieku z różnych perspektyw badawczych.
 Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49).
 Przewidujemy formę wyłącznie stacjonarną.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Planowane wystąpienia nie powinny przekraczać 15/20 minut. Informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w konferencji rozsyłane będą drogą mailową.
 Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.uwr@onet.pl mija 28 kwietnia 2023 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię i nazwisko, tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 1500 znaków); 
• notę biograficzną (max. 300 znaków) z aktualną afiliacją, tytuł naukowy oraz korespondencyjny email.

• przykładową bibliografię do wystąpienia 

 Wszelkie dodatkowe informacje (dotyczące m. in. ram czasowych konferencji, dokładnego pomieszczenia obrad etc.) będziemy podawać na bieżąco w postach do wydarzenia.
Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia! 


Źródło:  https://www.facebook.com/SKNNUWr/

Aktualizacja:  2024-03-24