Polska Filozofia Człowieka


MINIONA -

Budynek "Desygnat", Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Filozofii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt.:
"Polska Filozofia Człowieka", która odbędzie się 27 i 28 maja 2024 r. w Częstochowie

Konferencja wpisuje się w cykl „Filozofować po polsku”. Poprzednie spotkania odbyły się w latach 2017, 2018 oraz 2019 (https://philajd.wordpress.com/konferencje/filozofowac-po-polsku/).

Polska filozofia człowieka kształtowała się przez stulecia w klimacie oraz konfrontacji z myślą klasyczną. Plutarch z Cheronei przytacza w Żywocie Demostenesa dobrze znany starożytnym Grekom pogląd, jakoby człowiek mógł być szczęśliwy jedynie wówczas, gdy posiada sławną ojczyznę. On sam jednak polemizuje z tym poglądem, twierdząc, że „szczęście człowieka zależy przede wszystkim od jego charakteru i usposobienia”. To napięcie pomiędzy postrzeganiem człowieka jako integralnej, odrębnej indywidualności, a kontekstem społecznym, w którym żyje i któremu tak wiele zawdzięcza, może wyznaczać porządkującą regułę rozważań wokół polskiej filozofii człowieka.

Przynajmniej od początku dziewiętnastego wieku ulegała ona także innym wpływom, wywodzącym się chociażby z krajów zaborczych, bądź stanowiących odpowiedź na europejski ład po rewolucji francuskiej. Wydarzenia związane z obiema wojnami światowymi wymusiły nowy rodzaj refleksji nad człowiekiem, angażujący dorobek takich nauk szczegółowych, jak psychologia i psychiatria. Współcześnie natomiast filozofia polska rozwija się w konfrontacji ze światowymi trendami. Polacy uprawiają refleksję dotyczącą transhumanizmu, posthumanizmu, a także filozoficznych aspektów rozwoju sztucznej inteligencji. Czy jest więc coś, co stanowi o oryginalności oraz niepowtarzalności polskiej filozofii człowieka? Jeśli tak, to czy można filozofii tej nadać wymiar uniwersalny?

Zapraszamy do dyskusji!

Komitet Honorowy Konferencji 
prof. Władysław Stróżewski 
prof. Jacek Filek 
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ 
dr hab. Ryszard Wiśniewski

Komitet Organizacyjny: dr hab. Wiesława Sajdek, prof. UJD, dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD, dr Krystian Pawlaczyk, dr Grzegorz Sitek

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje koszt noclegu oraz posiłków. Na wpłaty czekamy do 18.05.2024 r. Dane do przelewu: Raiffeisen Bank Polska SA, 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Uniwersytet Jana Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty: konferencja „Polska Filozofia Człowieka”. Prosimy przesyłać abstrakty wystąpień do końca kwietnia na adres: k.pawlaczyk@ujd.edu.pl

http://www.filozofia.whum.ujd.edu.pl/  https://filozofiaczest.wordpress.com/  www.filozofia.czest.pl


Źródło:  http://www.filozofia.whum.ujd.edu.pl/n2421,Konferencja-naukowa-pt---Polska-filozofia-czlowieka-

Aktualizacja:  2024-03-25 13:49:46