"Strachy na lachy". Groza i horror w dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych tekstach kultury


MINIONA -

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, sala im. Kierbedzia
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW oraz Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową “Strachy na lachy. Groza i horror w dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych tekstach kultury”, która odbędzie się w gmachu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w dniach 9 i 10 maja 2024 r.

Kategoria grozy tylko pozornie wydaje się gruntownie przebadana przez literaturo- czy kulturoznawców. W rzeczywistości wiele jej aspektów pozostawia nadal przestrzeń do badawczego namysłu – szczególnie w nowoczesnym, zmediatyzowanym i nieustannie racjonalizującym się świecie. Współczesne teksty grozy są nie tylko przestrzenią przetworzeń i kontynuacji klasycznych motywów kulturowych, ale jej twórcy również dynamicznie reagują na rzeczywistość pozaliteracką, sprawiając, że ich dzieła pozostają – jak pisze Stephen King – bezpośrednim odzwierciedleniem “czułych punktów” społeczności i jednostek.

Czego boją się dorośli? Czego boją się dzieci? I dlaczego? Te na pozór banalne pytania mogą odkryć przed nami zaskakujące płaszczyzny refleksji, porównań i wreszcie – wnioski. Próba dotarcia do źródeł naszych lęków wymaga odwagi do skonfrontowania się z własną percepcją rzeczywistości i ukrytymi w niej, mniej lub bardziej świadomymi, przekonaniami. Chcemy, by nasza konferencja była przyczynkiem do takiej właśnie konfrontacji.

Proponowane zagadnienia to:
- klasyczne motywy grozy w literaturze dziecięcej, ich przekształcenia i wędrówki;
- wampiry, wilkołaki, duchy i czarownice – upiorne postaci;
nawiedzone miejsca, groźne przestrzenie;
- co się czai w mroku – motyw ciemności i nocy jako źródła grozy;
- dziecięce lęki, senne koszmary – groza onirycznych wizji;
- strachy spod łóżka – dziecięca vs. dorosła percepcja tekstów grozy;
- postaci dziecięce jako element grozotwórczy;
- tak straszne, że aż śmieszne – groza i czarny humor, groza w pedagogice i antypedagogice;
- groza rodzinnego domu – straszni rodzice, potworni dorośli;
lęki nastolatków, koszmary dorastania;
- teksty grozy wobec katastrof, pandemii i kryzysu klimatycznego – narracje pre- i postapokaliptyczne;
- lęk przed teraźniejszością, lęk przed przyszłością;
- przerażająca potęga nauki i technologii – oblicza grozy w tekstach sci-fi;
- gore, body horror, makabryczne mutacje i transformacje cielesne;
- horror nienormatywnych ciał: obrazy lęków przed brzydotą, starością, niepełnosprawnością i ich przełamywania;
- groza choroby – horror szpitala i chorowania;
- strach przed Innym;
- autorzy gatunków grozy dla dorosłych wyjątkowo piszący dla dzieci;
- creepypasta, podcast, analog horror, rozszerzona rzeczywistość – nowe gatunki i formuły grozy;
- miejskie legendy.Powyższe wątki to zaledwie wycinek tematyki obszernej i wciąż badanej tematyki grozy. Zależy nam na tym, by nasza konferencja stała się miejscem refleksji nad różnymi, szeroko pojętymi obliczami grozy w kulturze popularnej z wyszczególnieniem tekstów dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych. Zapraszamy do przesyłania abstraktów konferencyjnych na adres mailowy kolo.basni@uw.edu.pl. Zgłoszenia zatytułowane “konfgroza_abstrakt” z danymi osobowymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja) w treści wiadomości przyjmować będziemy do 31 marca, a o przyjęciu referatu poinformujemy w oddzielnym mailu najpóźniej do 14 kwietnia.

Skrót:
- temat przewodni: groza w tekstach kultury;
- formuła konferencji: offline, bezpłatna;
- gdzie: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, sala im. Kierbedzia;
- format zgłoszenia: abstrakt do 300 słów, Times New Roman 12, interlinia 1.5, tytuł “konfgroza_abstrakt”; dane osobowe i afiliacja w treści maila; kolo.basni@uw.edu.pl;
- koniec przyjmowania zgłoszeń: 07.04.2024;
- ogłoszenie przyjętych referentów: do 14.04.2024.


Aktualizacja:  2024-03-30 11:25:49