Ogólnopolska konferencja naukowa „Czas i historia”


MINIONA -

Online

Czas i historia pełnią fundamentalne rolę w kształtowaniu myślenia, wpływając na wartości, decyzje, kulturowe dziedzictwo i zrozumienie świata. To dwie nierozerwalnie związane koncepcje stanowią podstawę ludzkiego doświadczenia stając się fundamentem tożsamości zarówno jednostki, wspólnoty, jak i całego narodu. Historia kształtuje dziedzictwo kulturowe wpływając na język, tradycje, wartości i normy. Jest doskonałym narzędziem zrozumienia zachodzących zmian w społeczeństwie, pomaga w identyfikacji czynników wpływających na rozwój, konflikty i wyzwania. Analiza wydarzeń z przeszłości dostarcza cennych lekcji, jest źródłem mądrości oraz pozwala uniknąć błędów. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim obszarom tematycznym, jak np.:

·          filozoficzne rozważania na temat czasu;

·          historia jako narracja czasu;

·          zmiany kulturowe a czas;

·          przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;

·          technologia a zmiany w historii;

·          medis, social media;

·          czas w sztuce, literaturze, filmie, serialu etc.;

·          czas w życiu jednostki;

·          historia nauki i odkryć;

·          kluczowe wydarzenia w historii;

·          historia i dziedzictwo kulturowe;

·          historia jako narzędzie formowania tożsamości;

·          zjawiska globalne a lokalna historia;

·          krytyczna analiza historiografii;

·          historia codzienna;

·          czas w polityce;

·          wpływ pandemii i kryzysów globalnych na interpretację historii;

·          edukacja;

·          psychologia;

·          konflikty;

·          przemijanie, koncepcje końca i wieczności;

·          czas i przestrzeń;

·          młodość i starzenie się;

·          wspomnienia i pamięć;

·          czas jako wartość;

·          obyczajowość i codzienność;

·          język, przysłowia, powiedzenia.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres czas.ekonferencja@gmail.com mija 9 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://czasekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-04-03 16:56:22