VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE”


MINIONA -

Wydział Nauk Społecznych AHNS w Radomiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice.

Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji jest kadra naukowa oraz studenci psychologii i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych AHNS w Radomiu. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawiane będą następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice
3. Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Problematyka duchowości i wychowania w zmieniającym się świecie
5. Patologie społeczne XXI wieku
6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
8. Wokół problematyki zdrowia i choroby
9. Psychologiczny wymiar wojny i rzeczywistości postpandemicznej

Otwarci jesteśmy również na propozycje zagadnień wynikających z własnych zainteresowań i prowadzonych badań naukowych, a pozostających w kontekście tematu konferencji.

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.Opłaty: udział w konferencji 150 zł, udział w konferencji osób posiadających status studenta 100 zł. Opłatę prosimy wpłacić na rachunek:
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
ING Bank Śląski: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099
W tytule: 8. Konferencja Międzynarodowa + imię i nazwisko uczestnika

Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie faktury wystawionej na Państwa uczelnię (instytucję).

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Termin przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: 30.04.2024
Potwierdzenie przez organizatora przyjęcia tematu referatu do 06.05.2024
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 9.05.2024.
Przesłanie przez organizatora harmonogramu konferencji do 14.05.2024.

Formularz zgłoszeniowy, link do formularza https://forms.office.com/e/RNB3WfQtXQ

Miejsce konferencji:Konferencja odbędzie się 17 maja 2024 r. w budynku AHNS w Radomiu przy ul. Traugutta 61a. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konferencji również w formie online poprzez platformę Microsoft Teams.

Zaposzenie: https://ahns.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zaproszenie-2024.pdf

Kontakt: prof. AHNS dr Paweł Nowak, Wiktoria Lubańska psyche@ahns.pl


Źródło:  https://ahns.pl/blog/2024/04/05/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-nowe-tendencje-w-psychologii-i-pedagogice/

Aktualizacja:  2024-04-08