MY kontra WY. Wybory w Polsce w XXI wieku - segmenty zgody i obszary rozbieżności - sympozjum naukowe z certyfikatem [Siedlce]


MINIONA -

Siedlce

Konferencja interdyscyplinarna z wymiarem praktycznym - warszaty w formacie sympozjum naukowego z certyfikatem czynnego uczestnictwa oraz poczęstunkiem w postaci obiadu dla przedstawicieli interesujących się zaproponowaną tematyką, w tym nauczycieli, wychowawców oraz nauczycieli akademickich, studentów, a także osób z niepełnosprawnościami oraz osób defaworyzowanych i potencalnie zagrożonych wykluczeniem. 

Temat przewodni: wybory / uczestnictwo w życiu publicznym oraz wiedza o Polsce i świecie współczesnym - organizowane przez Fundację Instytut Bałkański (Kierownik projektu: prof. UMCS Małgorzata Podolak).

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu naukowego dofinansowanego przez Ministra Nauki w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

Plan ramowy wydarzenia (14 czerwca 2024 r. - miejsce: sala konferencyjna w jednym z hoteli w centrum miasta)

13:30 - 14:30 - konferencja/warsztat nr 1/dyskusja

14:30 - 15:30 - obiad oraz poczęstunek (kawa/herbata/ciasto)

15:30 - 16:30 - konferencja/warsztat nr 2/dyskusja

16:30 - 17:00 - kolacja / poczęstunek (kawa/herbara/ciasto)

od 17:00 - kącik eksperta (możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie tematu wiodącego)

Serdecznie zapraszamy! Można śmiało przybyć na wydarzenie (lub jego część) w większym gronie, z osobą towarzyszącą/osobami towarzyszącymi lub kolegami/koleżankami z pracy/uczelni/szkoły itp.

Zgłoszenia: malgorzata.podolak@mail.umcs.pl


Aktualizacja:  2024-06-05