Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kreatywność w Zarządzaniu XXI wieku (Innowacje, Biznes, Kapitał ludzki, Marketing, Logistyka)


MINIONA -

Biuro Centrum w Katowicach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problemtyka konferencji zostanie podjęta w pięciu blokach tematycznych:

-gospodarowanie kapitałem ludzkim,

-innowacyjnośc we współczesnej gospodarce,

-współpraca nauki z biznesem,

-nowoczesne formy marketingu

-logistyczne aspekty zarządzania

Gościem specjalnym będzie Artur Sawicki- szef regionu częstochowskiego Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, który poprowadzi panel nowoczesne formy marketingu.

W ramach konferencji można opublikować artykuł naukowy:
- w monografii 5 punktów
Wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 12 punktów
Zeszyty Naukowe Zarządzanie Humanitas 8 punktów

Rada Naukowa

Dr Małgorzata Smolarek, PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie,
Dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
Dr Justyna Malkuch-Switalska, Université de Lorraine we Francji.
Dr Monika Mynarzová, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Dr Katarina Haviernikova, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
Prof. P.Cz. dr hab. inż. Joanna Nowakowska Grunt, Politechnika Częstochowska
Prof. P.Cz. dr hab. Roman Olejnik, Politechnika Częstochowska
Prof. P.Cz. dr hab. Izabella Krawczyk-Sokołowska, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab Ludmiła Szulgina, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Prof. dr hab Piotr Pachura, University of Presov, Slovakia
Prof. dr hab Olena Kolomytseva, Cherkassy State Technologik University, Ukraine
Prof. dr hab. UTH Róża Milic-Czerniak , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Dr hab. Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Agnieszka Rochmańska, Uniwersytet Łódzki
Dr Marzena Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dr Michał Czuba, uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Marika Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
Dr Krzysztof Świeszczak, Uniwersytet Łódzki
Dr Anna Bęczkowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium Dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium Dr Jadwiga Bakonyi, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Dr Lena Staś, Collegium Da Vinci w Poznaniu
Dr Wojciech Janik, Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Dr Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński
Dr Bartosz Fortuński, Uniwersytet Opolski
Dr Barbara Czerniachowicz, Uniwersytet Szczeciński
Dr Jarosław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu
Dr Mirosława Skalik, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Dr inż. Iwona Staniec, Politechnika Łódzka
Dr inż. Aneta Pachura, Politechnika Częstochowska
Dr Paweł Bator, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Dr Kajetan Bator, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Dr Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dr Agnieszka Górka-Chowaniec, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Dr inż. Agnieszka Kurc- Lisiecka, Wyższa Szkoła Biznesu w Olkuszu
Dr inż. Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Anna Lemańska- Majdzik, Politechnika Częstochowska
Dr Małgorzata Okręglicka, Politechnika Częstochowska
Dr Judyta Kabus, Politechnika Częstochowska
Dr Izabela Turek, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Adam Sokołowski, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Artur Wrzalik, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska


Źródło:  http://www.sophiabauty.pl

Aktualizacja:  2016-04-04