IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. ARCHITEKTURA SAKRALNA XIX I PIERWSZEJ POŁOWY XX WIEKU


MINIONA -

Salon Hoffman, Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KOMITET NAUKOWY:

prof. Lechosław Lameński,

prof. Dariusz Markowski,

sekretarz naukowy: dr Agnieszka Wysocka

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI:

prof. ndzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,

Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski,

Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej,

Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej,

Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej,

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna, Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej

IDEA KONFERENCJI:

Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki – tak brzmi temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Zainspirowani tym hasłem pragniemy zaprosić naukowców i badaczy z polskich ośrodków akademickich, muzeów i placówek kultury na konferencję naukową poświęconą miejscu świątyń w przestrzeni miejskiej w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Jakie style panowały? Jakie idee przyświecały takim, a nie innym rozwiązaniom ideowym przy projektowaniu świątyń. Jak zjawiska socjologiczne łączyły się z religią? Obszarem naszych zainteresowań są ziemie polskie. Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009 i 2012 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej i zjawiskom architektury z przełomu XIX i XX wieku).

CZAS WYSTĄPIENIA: 20 min.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 150 zł

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 r.

Przyjecie zgłoszenia potwierdzimy do 5 lipca 2016 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dyrektor KPCK Ewa Krupa,

prezes TMMB Jerzy Derenda,

Bogna Derkowska-Kostkowska,

Krystian Strauss

Wszelkie zapytania odnośnie konferencji oraz kwestii organizacyjnych prosimy kierować na email: eddteam@kpck.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6;

85-033 Bydgoszcz

tel. 52 585 15 01


Źródło:  http://kpck.pl

Aktualizacja:  2016-04-29