Wino i historia


MINIONA -

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Klub Historii i Kultury Wina

przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej:

Wino i historia

Gilbert Garrier, autor monografii poświęconej historii kulturowej wina, rozpoczyna swe rozważania o winie uwagą, iż dziś Francuzi coraz mniej piją wina, a coraz częściej o nim mówią. W Polsce natomiast nie tylko wino staje się z roku na rok popularniejsze, ale wzrasta również poziom wiedzy o nim. Liczne organizowane degustacje, warsztaty winiarskie, studia enologiczne, świadczą o tym, jak z pozoru kulturowo obcy nam trunek, stał się nam niezwykle bliski.

Odbywające się od 2015 roku spotkania i konferencje organizowane przez Klub Historii i Kultury Wina są ważnym krokiem w kierunku stworzenia platformy do debaty nad historią wina w Polsce. Kolejna już konferencja, która odbędzie się 13 stycznia 2017 roku będzie okazją do spotkania badaczy wielu specjalności, którzy w swych studiach poruszają temat zarówno historii wina polskiego jak i win zagranicznych, z których wiele cieszyło się znaczną popularnością w dawnej Polsce.

Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny, stąd nasze zaproszenie kierujemy między innymi do historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, filmoznawców, socjologów, antropologów, etnologów...

Do zagadnień, którym chcielibyśmy poświęcić uwagę należą:

 • wino polskie od średniowiecza do współczesności;

 • konsumpcja elitarna i popularna;

 • handel;

 • komercjalizacja;

 • miejsca konsumpcji;

 • aspekty medyczne;

 • wino vs inne alkohole;

 • wino i kuchnia;

 • moda i smak

 • wiedza dotycząca wina,

 • technika i technologie winiarskie;

 • winnice, uprawa winorośli;

 • fałszerstwa i przestępstwa;

 • wino w sztuce, filmie, literaturze;

 • wino i religia;

 • wino i polityka.

Organizatorzy planują wydanie drukiem tomu posesyjnego.

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 15 listopada 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com Pod te adresy należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące sesji.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt wystąpienia i krótką notkę biograficzną, charakteryzującą zakres zainteresowań badawczych.

Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 30 listopada.

Od uczestników sesji nie są pobierane opłaty.

Komitet organizacyjny sesji:

prof. Wojciech Włodarczyk

dr Artur Badach

dr Dorota Dias-Lewandowska

Gabriel Kurczewski - Sekretarz sesji


Źródło:  https://www.facebook.com/historiaikulturawina/

Aktualizacja:  2016-07-01