Trwałość a dynamizm tradycji. Konferencja z cyklu Dydaktyka Filozofii


MINIONA -

Collegium Ioannis Pauli II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce zapraszają na Konferencję z cyklu Dydaktyka Filozofii pt. 

Trwałość a dynamizm tradycji

10 stycznia 2017, Collegium Ioannis Pauli II, sala C1031

 

Program

9.00 Otwarcie

 • Marcin Tkaczyk OFM Conv., Prorektor KUL
 • Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

9.15 W 20-lecie śmieci ks. prof. Mariana Kurdziałka

– prowadzi Agnieszka Kijewska (KUL)

 • Kazimierz Wójcik (KUL), Ksiądz Profesor M. Kurdziałek jako nauczyciel historii filozofii
 • Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus Institut, Bonn), Wkład Księdza Profesora M. Kurdziałka do mediewistyki europejskiej
 • Ks. Stanisław Bafia (UP JPII), Wkład Księdza Profesora M. Kurdziałka w historię teologii

10.30 przerwa kawowa


10.45 W 10-lecie śmierci prof. Jana Czerkawskiego

– prowadzi ks. Rafał Charzyński (KUL)

 • Ireneusz Ziemiński (US), Postawa filozoficzna profesora J. Czerkawskiego
 • Piotr Gutowski (KUL), Profesor J. Czerkawski jako nauczyciel historii filozofii
 • Przemysław Gut (KUL), Profesor J. Czerkawski jako historyk filozofii nowożytnej


12.30 Msza św. – przewodniczy abp Stanisław Wielgus (kościół akademicki)


15.00 Filozofia w starożytności i średniowieczu

– prowadzi Monika Komsta (KUL)

 • Zbigniew Nerczuk (UMK), Paradygmaty kultury starożytnej, czyli w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy
 • Elżbieta Jung (UŁ), Nowożytne przyrodoznawstwo a filozofia przyrody późnego średniowiecza

16.30 przerwa kawowa


17.00 Filozofia nowożytna i współczesna

– prowadzi Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)

 • Adam Grzeliński (UMK), Nowożytna nauka a nowożytna filozofia
 • Antoni Szwed (UP), Przełom personalistyczny w filozofii współczesnej

 

Organizatorzy

 • Wydział Filozofii KUL oraz
 • Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce

Źródło:  http://www.kul.pl/dydaktyka.filozofii

Aktualizacja:  2017-01-05