Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność


MINIONA -

Wydział Neofilologii UW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

(21-22 października 2017)

W 2017 r. zapraszamy na trzecią już edycję konferencji naukowej poświęconej kobiecie. Tym razem tematem przewodnim będzie miłość i wszystkie jej aspekty. Od zarania świata miłość jest uczuciem, które znacząco wpływa na relacje między płciami, a także w obrębie każdej z nich. Jest to uczucie, które najczęściej staje się inspiracją ludzkiej twórczości, bez względu na jej naturę artystyczną.

Współcześnie intensywnie rozwijają się interdyscyplinarne badania nad społecznym i ideologicznym wymiarem emocji, a w szczególności miłości. Wiodące szkoły wychodzą z założenia, że emocje są wytwarzane na drodze kulturowego procesu postrzegania i przetwarzania bodźców fizjologicznych. Wszystko to, o czym w danym społeczeństwie się mówi: narracje, mity, symbole, wyobrażenia, ale także to, co pozostaje przemilczane, wytwarza schematy i mapy emotywne, które przygotowują nas do takiej, a nie innej interpretacji bodźców, czy też tworzenia naszej własnej historii miłosnej zgodnie z obowiązującymi wzorcami dyskursywnymi. Każdy dyskurs miłosny, każdy zapis afektywnego doświadczenia funkcjonuje w obrębie konkretnych odniesień kulturowych i wchodzi w relacje z innymi narracjami, zarówno indywidualnymi jak i zbiorowymi, wytwarzanymi przez daną kulturę. Jak podkreśla Catherine A. Lutz, emocje, w tym miłość, wplecione są w relacje władzy. Utożsamianie ich z elementami irracjonalnymi i subiektywnymi, tradycyjnie przypisywanymi kobietom jako podmiotów emocjonalnych "z natury", jest wynikiem dyskryminacji związanej z płcią kulturową. W tym kontekście chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie rodzaje dyskursu miłosnego dotyczącego kobiet są zakodowane w tekstach kultury z czasów minionych i współczesnych.

 

Lista zagadnień jest bardzo szeroka. Podajemy kilka przykładowych, mając nadzieję, że przyszłe uczestniczki oraz uczestnicy zechcą ją wzbogacić o własne propozycje:

1.      rodzaje miłości,

2.      teorie dyskursu miłosnego,

3.      metody/stan badań nad tematyką dotyczącą dyskursu miłosnego.

4.      miłość jako uczucie zakazane,

5.      miłość w etyce i polityce,

6.      kobiety walczące o prawo do miłości,

7.      miłość erotyczna,

8.      miłość platoniczna,

9.      miłość macierzyńska,

10.  miłość małżeńska,

11.  miłość siostrzana,

12.  miłość natury mistycznej,

13.  miłość jako uczucie destrukcyjne, etc.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców różnych dziedzin. Prosimy o przesyłanie propozycji referatu wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz streszczeniem w języku polskim na adres m.a.malinowska@uw.edu.pl (do 3.000 znaków ze spacjami) do 31 marca 2017 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i akceptacji wystąpienia zostanie wysłane do 30 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł, obejmuje ona koszty redakcji i druku monografii pokonferencyjnej (po wcześniejszej akceptacji recenzentów) oraz poczęstunku w przerwach obrad. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.

Językiem konferencji jest język polski.

Miejscem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, gmach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

W imieniu organizatorów                      

dr hab. Monika Malinowska

 

 

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoamerykańskich UW)

dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki UW)

dr Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoamerykańskich UW)

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Urszula Aszyk (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Monika Kulesza (Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Zofia Marzec (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Joanna Partyka (Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Magda Potok, prof. UAM (Instytut Romanistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Warszawie)

dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Aktualizacja:  2017-02-15 10:39:51