Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane


MINIONA -

Poznań

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem brudne, odrażające, niechciane.

Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze oraz nauk społecznych. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań obejmujących różne języki i kultury.

Przewidujemy prezentację 20 minutowych referatów obejmujących następujące obszary:

 

Językoznawstwo

 • Zakazane w języku, zakazane języki

 • Niepożądane w tradycji leksykograficznej dawniej i dziś

 • Słowa niechciane w różnych sferach komunikacji

 • Tabu językowe

 • Pomijane w przekładach

Sztuka i literatura

 • Odrzucenie jako motyw w literaturze i sztuce

 • Estetyka środków wyrazu

 • Brudne kino

Wiedza o kulturze i nauki społeczne

 • Wykluczenie w kulturze i społeczeństwie

 • Internet jako źródło nowej estetyki

 • Artefakty kultury

 • Mit i folklor

Sekcje specjalne

 • Wszczepy kultury

 • Wydzieliny kultury

 • Niechciane w słowniku

  Przewidujemy w programie konferencji organizację trzech specjalnych sesji tematycznych pod hasłem wszczepy kultury, wydzieliny kultury oraz niechciane w słowniku. Wygłoszone w ramach tych sesji referaty będą punktem wyjścia do przygotowania oddzielnych monografii tematycznych.

  Abstrakty nie dłuższe niż 400 słów, w jednym z języków roboczych konferencji (tj. polskim, angielskim lub rosyjskim) wraz z wypełnionym zgłoszeniem prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx na adres e-mail: ijconferencepoznan@gmail.com do dnia 31 maja 2017 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu, po ocenie abstraktów przez komitet naukowy, zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 12.06.2017.

  Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 350 PLN/85 EUR i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy obiadowe i kawowe oraz publikację wybranych referatów. Nie ma możliwości wniesienia opłaty konferencyjnej na miejscu. Po spełnieniu wymogów redakcyjnych oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji poszczególne artykuły zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Teksty w języku rosyjskim, po spełnieniu wymogów, mogą zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Studia Rossica Posnaniensia.

  Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 150 PLN/40EUR i obejmuje przerwy obiadowe i kawowe.

  Wszelkie inne koszty (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

  Komitet programowy:

  dr hab. Michael Abdalla (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

  prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

  prof. Natalia Drannikova (Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa, Archangielsk, Rosja)

  dr hab. Liana Goletiani (Universitá degli Studi di Milano, Włochy)

  dr hab. Natalia Netchunajeva (Uniwersytet Talliński, Estonia)

  prof. Aleksandr Pigin (Rosyjska Akademia Nauk, Pietrozawodsk, Sankt Petersburg, Rosja)

  prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

  prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)


Aktualizacja:  2017-03-03