IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”


MINIONA -

Cieszyński kampus Uniwersytetu Śląskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań WEiNoE UŚ zapraszają do czynnego i biernego udziału Studentów, Doktorantów, Pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”, która odbędzie się 23 maja 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Pragniemy przypomnieć wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Organizatorzy Konferencji Naukowej:

Opiekunki KNEM:
dr hab. Barbara Grabowska
dr Barbara Chojnacka-Synaszko

Koordynatorzy Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii

Termin zgłaszania uczestnictwa mija 7 maja 2017 r.

Opłata za catering oraz materiały konferencyjne wynosi 70 zł.
Opłatę należy przesłać na konto bankowe Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej do 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego oraz nie później niż dnia 10 maja 2017 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania do udziału w Konferencji.

● Konto dla uiszczenia wpłaty:
83 2490 0005 0000 4600 9215 4170  Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
z dopiskiem „Bajka, Cieszyn 2017”

● Kontakt do Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii
E-mail: konferencja.bajka@gmail.com
Telefon: +48 730 501 494
Strona Konferencji na Facebook: www.facebook.com/events/251712395277884

● Informacje o noclegu:
- Pokoje hotelowe Domu Studenta DSN
43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8
tel. 33 854 6120 - recepcja
- Zajazd Academicus - Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Paderewskiego 6
tel. 33 854 6464 - recepcja
www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn


Źródło:  http://www.facebook.com/events/251712395277884

Aktualizacja:  2017-03-03