I ŚLĄSKA KONFERENCJA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ „Wieloaspektowe oddziaływania opieki medycznej w obszarze lecznictwa szpitalnego i pozaszpitalnego”


MINIONA -

Szpital Psychiatryczny w Toszku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych problematyką: psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników szpitali, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w organizowanej przez Szpital Psychiatryczny w Toszku konferencji.

Pomysł zorganizowania konferencji w naszej placówce powstał z potrzeby docenienia pracowników wykonujących świadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Schorzenia psychiczne stanowią jedno z najczęstszych zaburzeń dotykających mieszkańców z województwa śląskiego. Nierzadko są powodem hospitalizacji psychiatrycznych, pobytów w oddziale dziennym, a także wymagają pomocy w trybie ambulatoryjnym.

Niestety obraz psychiatrii, a w szczególności szpitali psychiatrycznych lansowany m.in. w mediach jest krzywdzący i stereotypowy, podczas gdy zatrudnieni w szpitalach specjaliści sprawują wieloaspektową opiekę nad pacjentem, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, proponując bogatą ofertę w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii.

Zachęcamy do udziału w konferencji w charakterze prelegenta lub uczestnika biernego. Żywimy nadzieję, że organizowane wydarzenie stanie się polem do dyskusji, wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie psychiatrycznej opieki medycznej (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych).

Podczas konferencji planujemy wystąpienia z zakresu psychologii i psychiatrii klinicznej, podczas których praktycy i specjaliści w swojej dziedzinie przedstawią Państwu aktualną wiedzę kliniczną. Praktyczne umiejętności zdobędą Państwo podczas proponowanych w ramach konferencji dyskusji i warsztatów.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

lek. med. Joanna Wenzel

dr Anna Guzy

mgr Agata Młynarczyk-Burek

WAŻNE INFORMACJE:

Kontakt: konferencja.toszek@gmail.com

Miejsce konferencji: Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, Toszek

Termin konferencji: 5 grudnia 2017

Termin zgłoszeń czynnych: 30.09.2017 (formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YeV62FSedJWj-TZ5YFndzeey0zuu8cqnwoABumMkrnk/edit?usp=sharing

Oprócz zarejestrowania się prosimy o przesłanie na adres konferencji: konferencja.toszek@gmail.com tytułu wystąpienia wraz z abstraktem.

Termin zgłoszeń biernych: 30.11.2017 (formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wer269vaWSM-GawYX7xZRYV2e9lkk3L86p1pDWWG7y8/edit?usp=sharing

Liczba miejsc w sali wykładowej jest ograniczona.

Zachęcamy do rejestracji swojego udziału w wydarzeniu.

Ostateczne potwierdzenie udziału w konferencji następuje po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Organizatora. Na wpłatę czekamy do 10 dni.

Akceptacja zgłoszeń i informacja o przyjęciu/odrzuceniu wystąpienia: 14.10.2017

Wysokość opłaty (udział bierny): 50zł

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: 31.10.2017 (opłata po tym terminie 80zł)

Możliwa forma wystąpienia: referat (czas wystąpienia 20 minut, w tym 5 minut na pytania i dyskusje).

Opłata upoważnia do udziału w wykładach plenarnych, sesjach panelowych, wybranym warsztacie oraz przerwie kawowej.

Konferencja planowana jest w godzinach od 9.00 do 17.00.

Dane do wpłat:

ING Bank Śląski o/Gliwice

96105012851000000203100144

DOPISEK: Imię i Nazwisko uczestnika_ konferencja

Faktury wystawiane będą na dane osób wpłacających.


Źródło:  http://brak

Aktualizacja:  2017-07-24 16:15:08