Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018


MINIONA -

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniach 18-19.01.2018r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy


Źródło:  http://www.konferencja-eureka.pl

Aktualizacja:  2017-09-15 21:17:29